Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Topogrāfiskā uzmērīšana (mācību prakse) 02.09.2019.-22.09.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
Piļka Raitis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3124 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ2007 Zemes meliorācija II Bp Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
Kursa projekts
Kļaviņš Uldis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
18.11.2019-08.12.2019
Piļka Raitis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3036 Robežu noteikšanas tiesības I Bp Lekcija
23.09.2019-17.11.2019
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3124 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ2007 Zemes meliorācija II Bp Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
Kursa projekts
Kļaviņš Uldis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3036 Robežu noteikšanas tiesības I Bp Lab.darbi
23.09.2019-22.12.2019
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3124 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
1.ned.-23.09.2019-08.12.2019
lekc./lab.d.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi3057 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
2.ned.-30.09.2019-15.12.2019
lekc./lab.d.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ2007 Zemes meliorācija II Bp Lekcija
23.09.2019-03.11.2019
Kursa projekts
Kļaviņš Uldis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3036 Robežu noteikšanas tiesības I Bp Lab.darbi
1.ned.-23.09.2019-27.10.2019
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3042 Zemes meliorācija I Bp Lekcija
2.ned.-30.09.2019-03.11.2019
lekc./pr./lab.d.
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3057 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
23.09.2019-03.11.2019
lekc./lab.d.
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3042 Zemes meliorācija I Bp Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
lekc./pr./lab.d.
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3057 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
23.09.2019-22.12.2019
Piļka Raitis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
23.09.2019-22.12.2019
Piļka Raitis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
11.10.2019
lekc./lab.d.
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0330(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Vitte Ārija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
23.09.2019-03.11.2019
Piļka Raitis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0330(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Vitte Ārija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18