Atpakaļ

G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ2063 Pārtikas produktu iepakošana A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
lekc./lab.d.
Čakste Ilze
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2063 Pārtikas produktu iepakošana A Lekcija
28.10.2019-22.12.2019
lekc./lab.d./pr.d.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4060 Pārtikas piedevas A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Lekc./pr.d./lab.d.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
30.09.2019-10.11.2019
18.11.2019-22.12.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Lekcija
16.09.2019-29.09.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Lekcija
14.11.2019
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 PārZ2063 Pārtikas produktu iepakošana A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
lekc./lab.d.
Čakste Ilze
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2063 Pārtikas produktu iepakošana A Lekcija
28.10.2019-22.12.2019
lekc./lab.d./pr.d.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4060 Pārtikas piedevas A Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Lekc./pr.d./lab.d.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana A Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Prakt.darbi
19.12.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Lab.darbi
16.09.2019-29.09.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Lab.darbi
07.11.2019
21.11.2019
28.11.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Prakt.darbi
02.09.2019-15.09.2019
30.09.2019-03.11.2019
14.11.2019
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Lab.darbi
02.12.2019-15.12.2019
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
10.30-11.15 PārZ2064 Pārtikas mikrobioloģija A Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2064 Pārtikas mikrobioloģija A Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4060 Pārtikas piedevas A Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Lekc./pr.d./lab.d.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Prakt.darbi
19.12.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Lab.darbi
16.09.2019-29.09.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Lab.darbi
07.11.2019
21.11.2019
28.11.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Prakt.darbi
02.09.2019-15.09.2019
30.09.2019-03.11.2019
14.11.2019
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3088 Pārtikas ražošanas iekārtas A Lab.darbi
02.12.2019-15.12.2019
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 PārZ2064 Pārtikas mikrobioloģija A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi2021 Bioķīmija A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Miķelsone Velga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2062 Uzturmācība A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Beitāne Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
12.30-13.15 PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana A Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0604(PLK)

Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi2021 Bioķīmija A Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Miķelsone Velga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2062 Uzturmācība A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Beitāne Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi2021 Bioķīmija A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Miķelsone Velga
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ3074 Jaunu pārtikas produktu izstrāde I A Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3074 Jaunu pārtikas produktu izstrāde I A Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi2021 Bioķīmija A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Miķelsone Velga
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 SpoZ2001 Sports III C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Alksne Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
PārZ3074 Jaunu pārtikas produktu izstrāde I A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi2021 Bioķīmija A Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Miķelsone Velga
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 SpoZ2001 Sports III C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Alksne Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
16.30-17.15 ValoP226 Spāņu valoda I C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0703(PLK)
G0412(PLK)
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Perez Alvarez Sergio
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 ValoP226 Spāņu valoda I C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0703(PLK)
G0412(PLK)
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Perez Alvarez Sergio
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2