Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Veliks Andrejs
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 VidZ4015 Saimniecības teritorijas projektēšana I Bp Lekcija
30.09.2019-22.12.2019
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4120 Kartogrāfija Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Leikuma Ināra
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 VidZ4015 Saimniecības teritorijas projektēšana I Bp Lekcija
30.09.2019-22.12.2019
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4120 Kartogrāfija Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Veliks Andrejs
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Leikuma Ināra
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 VidZ4015 Saimniecības teritorijas projektēšana I Bp Lekcija
30.09.2019-24.11.2019
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
28.10.2019-22.12.2019
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
28.10.2019-22.12.2019
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0330(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Vitte Ārija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0330(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Vitte Ārija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18