Atpakaļ

G0508 Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi1004 Ķīmija Bv Lekcija
25.11.2019
02.12.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1004 Ķīmija Bv Prakt.darbi
20.11.2019-11.12.2019
Čakste Ilze
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Prakt.darbi
21.11.2019
Jesemčika Anna
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Lekcija
28.11.2019
Feldmane Līga
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ķīmi1004 Ķīmija Bv Lekcija
25.11.2019
02.12.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ3058 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas Bp Lekcija
19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
262. aud.(2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Morozovs Andris
Ķīmi1004 Ķīmija Bv Prakt.darbi
20.11.2019-11.12.2019
Čakste Ilze
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Prakt.darbi
21.11.2019
Jesemčika Anna
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Lekcija
28.11.2019
Feldmane Līga
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MatZ2029 Guļbūvju ražošana Bb Lekcija
22.11.2019-13.12.2019
Balodis Juris
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
10.30-11.15 MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
25.11.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
02.12.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3058 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas Bp Lekcija
19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
262. aud.(2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Morozovs Andris

MatZ3058 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas Bp Prakt.darbi
10.12.2019
262. aud.(2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Morozovs Andris
Ķīmi1004 Ķīmija Bv Prakt.darbi
20.11.2019-11.12.2019
Čakste Ilze
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
21.11.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
28.11.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
12.12.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2029 Guļbūvju ražošana Bb Lekcija
22.11.2019-13.12.2019
Balodis Juris
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
11.30-12.15 MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
25.11.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
02.12.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Ķīmi1004 Ķīmija Bv Lekcija
09.12.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ3058 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas Bp Lab.darbi
19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
262. aud.(2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Morozovs Andris
Ķīmi1004 Ķīmija Bv Prakt.darbi
20.11.2019-11.12.2019
Čakste Ilze
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
21.11.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
28.11.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
12.12.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2029 Guļbūvju ražošana Bb Lekcija
22.11.2019-13.12.2019
Balodis Juris
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
12.30-13.15 MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
25.11.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
02.12.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Ķīmi1004 Ķīmija Bv Lekcija
09.12.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ3058 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas Bp Lab.darbi
19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
262. aud.(2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Morozovs Andris
Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
20.11.2019
27.11.2019
Karlsons Uldis
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
11.12.2019
Karlsons Uldis
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
21.11.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Ieskaite
12.12.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2029 Guļbūvju ražošana Bb Prakt.darbi
22.11.2019-13.12.2019
Balodis Juris
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
13.30-14.15 MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
25.11.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
02.12.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Ķīmi1004 Ķīmija Bv Lekcija
09.12.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Lekcija
19.11.2019
Jesemčika Anna
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
26.11.2019
Karlsons Uldis
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ3031 Koksnes materiālu apdare Bp Lekcija
10.12.2019
Jakovļevs Vilnis
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ3031 Koksnes materiālu apdare Bp Lab.darbi
03.12.2019
Jakovļevs Vilnis
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
20.11.2019
27.11.2019
Karlsons Uldis
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
11.12.2019
Karlsons Uldis
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3057 Kokmateriālu ārējā tirdzniecība Bb Lekcija
21.11.2019
Liše Sigita
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Lekcija
22.11.2019
Jesemčika Anna
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Prakt.darbi
06.12.2019
Feldmane Līga
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MatZ2029 Guļbūvju ražošana Bb Ieskaite
13.12.2019
Balodis Juris
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
14.30-15.15 Ķīmi1004 Ķīmija Bv Lekcija
09.12.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Lekcija
19.11.2019
Jesemčika Anna
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
26.11.2019
Karlsons Uldis
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ3031 Koksnes materiālu apdare Bp Lab.darbi
03.12.2019
10.12.2019
Jakovļevs Vilnis
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
20.11.2019
27.11.2019
Karlsons Uldis
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
11.12.2019
Karlsons Uldis
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ3031 Koksnes materiālu apdare Bp Lekcija
21.11.2019
28.11.2019
05.12.2019
12.12.2019
Jakovļevs Vilnis
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Prakt.darbi
22.11.2019
Jesemčika Anna
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Prakt.darbi
06.12.2019
Feldmane Līga
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Lekcija
13.12.2019
Feldmane Līga
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
09.12.2019
Karlsons Uldis
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Lekcija
19.11.2019
Jesemčika Anna
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
26.11.2019
Karlsons Uldis
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ3031 Koksnes materiālu apdare Bp Lab.darbi
10.12.2019
Jakovļevs Vilnis
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
20.11.2019
27.11.2019
Karlsons Uldis
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
11.12.2019
Karlsons Uldis
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ3031 Koksnes materiālu apdare Bp Lekcija
21.11.2019
28.11.2019
05.12.2019
12.12.2019
Jakovļevs Vilnis
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Prakt.darbi
22.11.2019
Jesemčika Anna
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Prakt.darbi
06.12.2019
Feldmane Līga
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Lekcija
13.12.2019
Feldmane Līga
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
26.11.2019
Karlsons Uldis
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
20.11.2019
27.11.2019
Karlsons Uldis
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ3031 Koksnes materiālu apdare Bp Lekcija
21.11.2019
28.11.2019
05.12.2019
Jakovļevs Vilnis
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ3031 Koksnes materiālu apdare Bp Eksāmens
12.12.2019
Jakovļevs Vilnis
210. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Eksāmens
22.11.2019
Jesemčika Anna
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Prakt.darbi
06.12.2019
Feldmane Līga
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3125 Bioekonomika un grāmatvedība Bv Eksāmens
13.12.2019
Feldmane Līga
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.35-17.15 Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
09.12.2019
Karlsons Uldis
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
11.12.2019
Karlsons Uldis
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
17.30-18.15 Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
20.11.2019
27.11.2019
Karlsons Uldis
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
17.35-18.15 Citi4011 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
11.12.2019
Karlsons Uldis
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11