Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība LTvad-Lauku tūrisma vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Ieskaite ar atzīmi
16.11.2019
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
26.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
14.09.2019
28.09.2019
12.10.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
21.09.2019
02.11.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
02.11.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
14.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
05.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
26.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
14.09.2019
28.09.2019
12.10.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Ieskaite ar atzīmi
LTvad a.prg.
07.12.2019
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
21.09.2019
02.11.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
02.11.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
30.11.2019
Joma Laura
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
14.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
05.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
26.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
14.09.2019
28.09.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Eksāmens
LTvad a.prg.
12.10.2019
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Ieskaite ar atzīmi
LTvad a.prg.
07.12.2019
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
21.09.2019
02.11.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
02.11.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
30.11.2019
Joma Laura
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
14.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
05.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
14.09.2019
28.09.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Eksāmens
LTvad a.prg.
12.10.2019
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
26.10.2019
02.11.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.10.2019
26.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
02.11.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
14.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
26.10.2019
02.11.2019
09.11.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
14.09.2019
12.10.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
12.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
09.11.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
14.09.2019
05.10.2019
26.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
02.11.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Eksāmens
06.12.2019
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
18.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
25.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
01.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
11.10.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
18.10.2019
01.11.2019
29.11.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
20.09.2019
25.10.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
13.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
11.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
15.11.2019
Joma Laura
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
20.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
29.11.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
26.10.2019
02.11.2019
09.11.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
14.09.2019
12.10.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
12.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
09.11.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
14.09.2019
05.10.2019
26.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Eksāmens
06.12.2019
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
18.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
25.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
01.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
11.10.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
18.10.2019
01.11.2019
29.11.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
20.09.2019
25.10.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Eksāmens
LTvad a.prg.
15.11.2019
Krūmiņa-Zemture Gita, Riekstiņa-Dolģe Rita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
13.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
11.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
15.11.2019
Joma Laura
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
20.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
29.11.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
16.11.2019
Jankova Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
26.10.2019
02.11.2019
09.11.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
14.09.2019
12.10.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
09.11.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
14.09.2019
26.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
18.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
25.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
01.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
11.10.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
18.10.2019
01.11.2019
29.11.2019
06.12.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
20.09.2019
25.10.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Eksāmens
LTvad a.prg.
15.11.2019
Krūmiņa-Zemture Gita, Riekstiņa-Dolģe Rita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
13.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
11.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
20.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
15.11.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
29.11.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
26.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
08.11.2019
15.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Eksāmens
29.11.2019
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
25.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
01.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
11.10.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
06.12.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
11.10.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
20.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
11.10.2019
08.11.2019
15.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Eksāmens
29.11.2019
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
25.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
01.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
20.09.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
20.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
13.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
11.10.2019
15.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
25.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
01.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
20.09.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
08.11.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
20.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
13.09.2019
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
25.10.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
01.11.2019
lekc./pr.d.
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
08.11.2019
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita, Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
20.30-21.15 Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18