Atpakaļ

G0905 Informācijas tehnoloģijas Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Valo5001 Svešvalodas speckurss C Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Šinkus Tatjana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5040 Sistēmu teorija A Lekcija
25.11.2019-22.12.2019
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5039 Fundamentālie algoritmi A Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Štāls Mārtiņš
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Valo5001 Svešvalodas speckurss C Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Šinkus Tatjana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5040 Sistēmu teorija A Lab.darbi
25.11.2019-22.12.2019
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5039 Fundamentālie algoritmi A Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Štāls Mārtiņš
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Filz5003 Zinātnes filozofija C Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
G0514(PLK)
G0329(PLK)
G0405(PLK)

Brāzma Gunārs
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5040 Sistēmu teorija A Lab.darbi
25.11.2019-22.12.2019
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5034 Resursu plānošanas sistēmas B Lekcija
28.10.2019-22.12.2019
Rudusa Ilva
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5039 Fundamentālie algoritmi A Prakt.darbi
02.09.2019-27.10.2019
Štāls Mārtiņš
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Filz5003 Zinātnes filozofija C Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Brāzma Gunārs
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lekcija
25.11.2019-22.12.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5034 Resursu plānošanas sistēmas B Lekcija
28.10.2019-24.11.2019
Rudusa Ilva
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5034 Resursu plānošanas sistēmas B Lab.darbi
25.11.2019-22.12.2019
Rudusa Ilva
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5039 Fundamentālie algoritmi A Prakt.darbi
02.09.2019-27.10.2019
Štāls Mārtiņš
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lab.darbi
25.11.2019-22.12.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Atslēga Svetlana
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5034 Resursu plānošanas sistēmas B Lab.darbi
28.10.2019-22.12.2019
Rudusa Ilva
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5038 Informācijas aizsardzība A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Pauliņš Nauris
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lab.darbi
25.11.2019-22.12.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lab.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Atslēga Svetlana
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5038 Informācijas aizsardzība A Lekcija
02.09.2019-29.09.2019
Pauliņš Nauris
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5038 Informācijas aizsardzība A Prakt.darbi
30.09.2019-27.10.2019
Pauliņš Nauris
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lab.darbi
25.11.2019-22.12.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5040 Sistēmu teorija A Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5038 Informācijas aizsardzība A Prakt.darbi
02.09.2019-27.10.2019
Pauliņš Nauris
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 InfT5048 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
25.11.2019-22.12.2019
Mozga Ivars
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5040 Sistēmu teorija A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5040 Sistēmu teorija A Lab.darbi
28.10.2019-24.11.2019
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 InfT5048 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
25.11.2019-22.12.2019
Mozga Ivars
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5040 Sistēmu teorija A Lab.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lekcija
28.10.2019-24.11.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5048 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Mozga Ivars
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lekcija
28.10.2019-24.11.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5048 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Mozga Ivars
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2