Atpakaļ

G0311 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 HidZ4010 Meliorācija IV Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0330(PLK)

Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3025 Vides inženierija Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Grinberga Linda
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 VidZ2001 Nozares aktualitātes Bp Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ4010 Meliorācija IV Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3025 Vides inženierija Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Grinberga Linda
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 VidZ2001 Nozares aktualitātes Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ4064 Uzņēmējdarbība un vides ekonomika Bv Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Lazdiņš Andrejs
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3025 Vides inženierija Bp Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Grinberga Linda
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3025 Vides inženierija Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Grinberga Linda
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 HidZ3029 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ4064 Uzņēmējdarbība un vides ekonomika Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Lazdiņš Andrejs
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3034 Vides inženierija Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Kursa projekts
Grinberga Linda
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 HidZ3029 Meliorācija III Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0330(PLK)

Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ4064 Uzņēmējdarbība un vides ekonomika Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Lazdiņš Andrejs
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3037 Zinātniskā darba pamati Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Bērziņa Laima
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 HidZ3030 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Kursa projekts
G0330(PLK)

Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3037 Zinātniskā darba pamati Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Bērziņa Laima
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Kursa projekts
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19