Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Leibus Inguna
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2081 Finanses un kredīts Bt Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Leibus Inguna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
lekc./pr.d.
Leibus Inguna
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2081 Finanses un kredīts Bt Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Leibus Inguna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2081 Finanses un kredīts Bt Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Griņēviča Linda
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
02.09.2019-29.09.2019
21.10.2019-03.11.2019
Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3115 Tirgvedība Bt Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Griņēviča Linda
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
02.09.2019-29.09.2019
21.10.2019-03.11.2019
Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
28.10.2019-24.11.2019
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
02.09.2019-29.09.2019
21.10.2019-03.11.2019
Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2121 Makroekonomika Bt Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Griņēviča Linda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
02.09.2019-29.09.2019
21.10.2019-03.11.2019
Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0807(PLK)
G0105(PLK)
G0816(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2121 Makroekonomika Bt Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Griņēviča Linda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
02.09.2019-29.09.2019
Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0807(PLK)
G0105(PLK)
G0816(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
02.09.2019-29.09.2019
Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18