Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Leibus Inguna
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2081 Finanses un kredīts Bt Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Leibus Inguna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
lekc./pr.d.
Leibus Inguna
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2081 Finanses un kredīts Bt Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Leibus Inguna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2081 Finanses un kredīts Bt Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Griņēviča Linda
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
13.12.2019
G0215(PLK)
G0105(PLK)

Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3115 Tirgvedība Bt Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Griņēviča Linda
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
13.12.2019
G0215(PLK)
G0105(PLK)

Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
28.10.2019-24.11.2019
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
13.12.2019
G0215(PLK)
G0105(PLK)

Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2121 Makroekonomika Bt Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Griņēviča Linda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
13.12.2019
G0215(PLK)
G0105(PLK)

Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0807(PLK)
G0105(PLK)
G0816(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2121 Makroekonomika Bt Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Griņēviča Linda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
22.11.2019
G0215(PLK)
G0105(PLK)

Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0807(PLK)
G0105(PLK)
G0816(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
22.11.2019
G0215(PLK)
G0105(PLK)

Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18