Atpakaļ

G0108 Ekonomika Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. Bizn-Bizness un loģistika Fingr-Finanšu menedžments un grāmatvedība Ilgspe-Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Lekcija
02.11.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5045 Plānošana un kontrolings A Lekcija
07.09.2019
21.09.2019
lekc./sem.
Zvirbule Andra
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
23.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
14.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika A Lekcija
16.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
28.09.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
28.09.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.09.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
30.11.2019
leks./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Lekcija
02.11.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5045 Plānošana un kontrolings A Lekcija
07.09.2019
21.09.2019
lekc./sem.
Zvirbule Andra
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
23.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
14.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika A Lekcija
16.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
28.09.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
28.09.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.09.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
30.11.2019
leks./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Lekcija
02.11.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5045 Plānošana un kontrolings A Lekcija
07.09.2019
21.09.2019
lekc./sem.
Zvirbule Andra
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
23.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
14.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika A Lekcija
16.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
28.09.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
28.09.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.09.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
30.11.2019
leks./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Lekcija
02.11.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5045 Plānošana un kontrolings A Lekcija
07.09.2019
21.09.2019
lekc./sem.
Zvirbule Andra
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
23.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
14.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika A Lekcija
16.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
28.09.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
28.09.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.09.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
30.11.2019
leks./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ5045 Plānošana un kontrolings A Lekcija
12.09.2019
19.09.2019
10.10.2019
lekc./sem.
Zvirbule Andra
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
31.10.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
26.09.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
05.09.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika A Lekcija
24.10.2019
28.11.2019
lekc./sem.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
07.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
07.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Prakt.darbi
14.11.2019
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Lekcija
19.10.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Prakt.darbi
09.11.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
07.09.2019
14.09.2019
05.10.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
23.11.2019
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
21.09.2019
28.09.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
02.11.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
12.10.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
12.10.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
12.10.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Lekcija
26.10.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ5045 Plānošana un kontrolings A Lekcija
12.09.2019
19.09.2019
10.10.2019
lekc./sem.
Zvirbule Andra
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
03.10.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
31.10.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
26.09.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
05.09.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika A Lekcija
24.10.2019
28.11.2019
lekc./sem.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
07.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
07.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Prakt.darbi
14.11.2019
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Lekcija
19.10.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Prakt.darbi
09.11.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
07.09.2019
14.09.2019
05.10.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
23.11.2019
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
21.09.2019
28.09.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
02.11.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
12.10.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
12.10.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
12.10.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Lekcija
26.10.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ5045 Plānošana un kontrolings A Lekcija
12.09.2019
19.09.2019
10.10.2019
lekc./sem.
Zvirbule Andra
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
03.10.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
31.10.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
26.09.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
05.09.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika A Lekcija
24.10.2019
28.11.2019
12.12.2019
lekc./sem.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
07.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
07.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Prakt.darbi
14.11.2019
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Lekcija
19.10.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Prakt.darbi
09.11.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
07.09.2019
14.09.2019
05.10.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
23.11.2019
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
21.09.2019
28.09.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
02.11.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
12.10.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
12.10.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
12.10.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Lekcija
26.10.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ5045 Plānošana un kontrolings A Lekcija
12.09.2019
19.09.2019
10.10.2019
lekc./sem.
Zvirbule Andra
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
03.10.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
31.10.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
26.09.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
05.09.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika A Lekcija
24.10.2019
28.11.2019
12.12.2019
lekc./sem.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
07.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
07.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Prakt.darbi
14.11.2019
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Lekcija
19.10.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Prakt.darbi
09.11.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
14.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
23.11.2019
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
21.09.2019
28.09.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
02.11.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
12.10.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
12.10.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
12.10.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Lekcija
26.10.2019
G0116(PLK)
G0115(PLK)

Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ5045 Plānošana un kontrolings A Lekcija
26.09.2019
lekc./sem.
Zvirbule Andra
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
12.09.2019
07.11.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
10.10.2019
28.11.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
05.09.2019
24.10.2019
14.11.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
19.09.2019
31.10.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika A Lekcija
21.11.2019
12.12.2019
lekc./sem.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
03.10.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
03.10.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
03.10.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Prakt.darbi
05.12.2019
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ5045 Plānošana un kontrolings A Lekcija
26.09.2019
lekc./sem.
Zvirbule Andra
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
12.09.2019
07.11.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
10.10.2019
28.11.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
05.09.2019
24.10.2019
14.11.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
19.09.2019
31.10.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika A Lekcija
21.11.2019
12.12.2019
lekc./sem.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
03.10.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
03.10.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
03.10.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Prakt.darbi
05.12.2019
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ5045 Plānošana un kontrolings A Lekcija
26.09.2019
lekc./sem.
Zvirbule Andra
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
12.09.2019
07.11.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
10.10.2019
28.11.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
05.09.2019
24.10.2019
14.11.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
19.09.2019
31.10.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika A Lekcija
21.11.2019
lekc./sem.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
03.10.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
03.10.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
03.10.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Prakt.darbi
05.12.2019
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ5045 Plānošana un kontrolings A Lekcija
26.09.2019
lekc./sem.
Zvirbule Andra
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I A Lekcija
12.09.2019
07.11.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5137 Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana A Lekcija
10.10.2019
28.11.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Rivža Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze A Lekcija
05.09.2019
24.10.2019
14.11.2019
lekc./sem.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5144 Uzņēmējdarbības finanses A Lekcija
19.09.2019
31.10.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika A Lekcija
21.11.2019
lekc./sem.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5142 Budžeta un nodokļu politika B Lekcija
Fingr a.prg.
03.10.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Kreicberga Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
03.10.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
03.10.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5139 Ekonomiskie resursi A Prakt.darbi
05.12.2019
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18