Atpakaļ

G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne Maģistra
Pilna laika
1-sem.
Visas apakšprog. Ener-Enerģētika LauMeh-Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika MasPrR-Mašīnu projektēšanas un ražošana SpekSr-Spēkrati un serviss
Visas grupas 1 EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ETeh5003 Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija B Lekcija
Ener a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Plūme Imants
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5029 Transporta inženierdienests un autotirgus B Lekcija
SpekSr a.prg.
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Rotgalve-Birziete Dace
129. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5031 Zāles lopbarības ražošana B Lekcija
LauMeh a.prg.
04.09.2023-12.11.2023
Palabinskis Jānis
112. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5031 Zāles lopbarības ražošana B Prakt.darbi
LauMeh a.prg.
13.11.2023-24.12.2023
Palabinskis Jānis
112. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5004 Ergonomika un dizains A Konsultācija
EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
1, EN gr.
04.09.2023-26.11.2023
G0514(PLK)
G0905(PLK)
G0329(PLK)

Brāzma Gunārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 TraZ5007 Loģistika A Konsultācija
EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
129. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh5003 Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija B Lekcija
Ener a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Plūme Imants
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh5003 Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija B Prakt.darbi
Ener a.prg.
30.10.2023-24.12.2023
Plūme Imants
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5029 Transporta inženierdienests un autotirgus B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Rotgalve-Birziete Dace
129. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5031 Zāles lopbarības ražošana B Prakt.darbi
LauMeh a.prg.
04.09.2023-15.10.2023
Palabinskis Jānis
112. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5031 Zāles lopbarības ražošana B Lab.darbi
LauMeh a.prg.
16.10.2023-24.12.2023
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5026 Patentzinība A Konsultācija
EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz5003 Zinātnes filozofija A Prakt.darbi
1, EN gr.
04.09.2023-26.11.2023
Brāzma Gunārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 TraZ5027 Transporta vadība B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
129. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ5026 Patentzinība A Lekcija
1, EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ5007 Loģistika A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Valo1053 Latviešu valoda I A Prakt.darbi
EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Horgana Līga
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ5026 Patentzinība A Prakt.darbi
1, EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ5007 Loģistika A Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5007 Loģistika A Prakt.darbi
30.10.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Valo1053 Latviešu valoda I A Prakt.darbi
EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Horgana Līga
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ5004 Ergonomika un dizains A Lekcija
1, EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5158 Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu teorija B Lekcija
MasPrR a.prg.
04.09.2023-01.10.2023
Berjoza Dainis
215. aud. (. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5158 Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu teorija B Lekcija
MasPrR a.prg.
02.10.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
215. aud. (. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh6001 Automātisko sistēmu modelēšana B Lekcija
Ener a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Gedzurs Aleksejs
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5159 Specializētās tehnoloģijas B Lekcija
LauMeh a.prg.
04.09.2023-26.11.2023
Palabinskis Jānis
112. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5159 Specializētās tehnoloģijas B Lab.darbi
LauMeh a.prg.
27.11.2023-24.12.2023
Palabinskis Jānis
112. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5027 Transporta vadība B Lekcija
SpekSr a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MašZ5004 Ergonomika un dizains A Lekcija
1, EN gr.
04.09.2023-29.10.2023
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5004 Ergonomika un dizains A Prakt.darbi
30.10.2023-24.12.2023
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5004 Ergonomika un dizains A Prakt.darbi
30.10.2023-24.12.2023
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5158 Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu teorija B Lab.darbi
MasPrR a.prg.
04.09.2023-01.10.2023
Berjoza Dainis
215. aud. (. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5158 Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu teorija B Lab.darbi
MasPrR a.prg.
02.10.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
215. aud. (. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh6001 Automātisko sistēmu modelēšana B Prakt.darbi
Ener a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Gedzurs Aleksejs
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5159 Specializētās tehnoloģijas B Lab.darbi
LauMeh a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Palabinskis Jānis
112. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5027 Transporta vadība B Lekcija
SpekSr a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5027 Transporta vadība B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
30.10.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Valo6003 Angļu valoda maģistrantūrā A Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5029 Transporta inženierdienests un autotirgus B Lekcija
SpekSr a.prg.
EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Šmigins Ruslans
129. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh5008 Iegultā programmēšana inženieriem B Lekcija
Ener, MasPrR a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Osadčuks Vitālijs
302. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5159 Specializētās tehnoloģijas B Lekcija
LauMeh a.prg.
04.09.2023-26.11.2023
Vārtukapteinis Kaspars
112. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5159 Specializētās tehnoloģijas B Lab.darbi
LauMeh a.prg.
27.11.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
112. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5019 Projektu inženierija B Lekcija
SpekSr a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Valo6003 Angļu valoda maģistrantūrā A Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5029 Transporta inženierdienests un autotirgus B Lekcija
SpekSr a.prg.
EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Šmigins Ruslans
129. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh5008 Iegultā programmēšana inženieriem B Prakt.darbi
Ener, MasPrR a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Osadčuks Vitālijs
302. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5159 Specializētās tehnoloģijas B Lab.darbi
LauMeh a.prg.
30.10.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
112. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5019 Projektu inženierija B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Ener6001 Alternatīvā enerģētika B Lekcija
Ener a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Bērziņš Jānis
516. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ6095 Kartupeļu un dārzeņu ražošana B Lekcija
LauMeh a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars

MašZ5028 Projektēšana 3D CAM sistēmā B Lekcija
MasPrR a.prg.
04.09.2023-26.11.2023
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5028 Projektēšana 3D CAM sistēmā B Prakt.darbi
MasPrR a.prg.
27.11.2023-24.12.2023
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5028 Spēkratu izmēģināšana un aprēķins B Lekcija
SpekSr a.prg.
1, EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh5008 Iegultā programmēšana inženieriem B Prakt.darbi
Ener, MasPrR a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Osadčuks Vitālijs
302. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5019 Projektu inženierija B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5114 Lauksaimniecības mašīnu teorija I B Lekcija
LauMeh a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Ener6001 Alternatīvā enerģētika B Prakt.darbi
Ener a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Bērziņš Jānis
516. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ6095 Kartupeļu un dārzeņu ražošana B Lab.darbi
LauMeh a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Vārtukapteinis Kaspars

LauZ6095 Kartupeļu un dārzeņu ražošana B Prakt.darbi
LauMeh a.prg.
30.10.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars

TraZ5028 Spēkratu izmēģināšana un aprēķins B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
1, EN gr.
04.09.2023-29.10.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5028 Spēkratu izmēģināšana un aprēķins B Lab.darbi
SpekSr a.prg.
30.10.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5028 Projektēšana 3D CAM sistēmā B Prakt.darbi
MasPrR a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5114 Lauksaimniecības mašīnu teorija I B Prakt.darbi
LauMeh a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5022 Projektēšanas metodoloģijas pamati B Lekcija
MasPrR a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5019 Projektu inženierija B Konsultācija
SpekSr a.prg.
EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 TraZ5028 Spēkratu izmēģināšana un aprēķins B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
EN gr.
04.09.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ5022 Projektēšanas metodoloģijas pamati B Prakt.darbi
MasPrR a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Nodarbības, kurām nav norādīts laiks
Kurss Pasniedzējs Telpa
TraZ5028 Spēkratu izmēģināšana un aprēķins [Latviešu] B Konsultācija
SpekSr a.prg.
EN gr.
Berjoza Dainis 128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5