?  Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
LLU 2022.pavasara Lekciju saraksts Pilna laika Nepilna laika
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  G0105 Ekonomika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  G0108 Ekonomika Maģistra 2-sem.  
  G0109 Agrārā un reģionālā ekonomika Doktora 2-sem.  
  G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  G0123 Komerczinības Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   4-sem.
  G0805 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Maģistra 2-sem.  
  G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem.  
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
  G0903 Datorvadība un datorzinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  G0905 Informācijas tehnoloģijas Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
Lauksaimniecības fakultāte
  G0207 Lauksaimniecība Maģistra 2-sem.  
  G0208 Lauksaimniecība Doktora 2-sem.  
  G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
  G0216 Ilgtspējīga lauksaimniecība Bakalaura 2-sem.  
Meža fakultāte
  G0506 Mežzinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  G0508 Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 8-sem.
  G0514 Koksnes materiāli un tehnoloģija Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  G0515 Mežzinātne Doktora 2-sem.  
  G0518 Darba aizsardzība un drošība Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem. 4-sem.
  G0519 Mežzinātne Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  G0520 Ilgtspējīga mežsaimniecība Bakalaura 2-sem.  
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 8-sem.
  G0606 Pārtikas zinātne Maģistra 2-sem.  
  G0607 Pārtikas zinātne Doktora 2-sem.  
  G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
Tehniskā fakultāte
  G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
  G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne Maģistra 2-sem.  
  G0406 Pedagoģija Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
  G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
  G0414 Profesionālās izglītības skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   4-sem.
  G0416 Karjeras konsultants Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.  
  G0417 Tehniskais eksperts Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   6-sem.
  G0418 Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   10-sem.
  G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 10-sem.
Veterinārmedicīnas fakultāte
  G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.  
  G0705 Veterinārmedicīna Doktora 4-sem.  
Vides un būvzinātņu fakultāte
  G0307 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 10-sem.  
  G0321 Būvzinātne Doktora 2-sem.  
  G0323 Būvniecība [nekl] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  G0326 Būvniecība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem. 6-sem.
  G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
  G0328 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 6-sem.
  G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  G0332 Ainavu arhitektūra un plānošana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  G0333 Ainavu arhitektūra un plānošana [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  G0335 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.