Atpakaļ

G0418 Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
10-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Peda4031 Bakalaura darbs Bp Eksāmens
01.06.2022
BD aizst. pie VPK
Reihmane Silvija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Peda4031 Bakalaura darbs Bp Eksāmens
01.06.2022
BD aizst. pie VPK
Reihmane Silvija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Peda4031 Bakalaura darbs Bp Eksāmens
01.06.2022
BD aizst. pie VPK
Reihmane Silvija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Peda4031 Bakalaura darbs Bp Eksāmens
01.06.2022
BD aizst. pie VPK
Reihmane Silvija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Peda4031 Bakalaura darbs Bp Eksāmens
01.06.2022
BD aizst. pie VPK
Reihmane Silvija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 PedaP066 Pedagogs skolas vidē II Bp Eksāmens
29.03.2022
prakses aizst.
Vronska Nataļja, Paulsone Inta, Katane Irēna
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Peda4031 Bakalaura darbs Bp Ieskaite
14.03.2022
BD iestrādes prezent.
Reihmane Silvija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4031 Bakalaura darbs Bp Ieskaite
11.04.2022
BD 1.priekšaizst.
Reihmane Silvija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP066 Pedagogs skolas vidē II Bp Eksāmens
29.03.2022
prakses aizst.
Vronska Nataļja, Paulsone Inta, Katane Irēna
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Peda4031 Bakalaura darbs Bp Ieskaite
14.03.2022
BD iestrādes prezent.
Reihmane Silvija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4031 Bakalaura darbs Bp Ieskaite
11.04.2022
BD 1.priekšaizst.
Reihmane Silvija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP066 Pedagogs skolas vidē II Bp Eksāmens
29.03.2022
prakses aizst.
Vronska Nataļja, Paulsone Inta, Katane Irēna
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4031 Bakalaura darbs Bp Ieskaite
10.05.2022
BD 2.prieksaizst.
Reihmane Silvija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Peda4031 Bakalaura darbs Bp Ieskaite
14.03.2022
BD iestrādes prezent.
Reihmane Silvija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4031 Bakalaura darbs Bp Ieskaite
11.04.2022
BD 1.priekšaizst.
Reihmane Silvija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4031 Bakalaura darbs Bp Ieskaite
10.05.2022
BD 2.prieksaizst.
Reihmane Silvija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Peda4031 Bakalaura darbs Bp Ieskaite
10.05.2022
BD 2.prieksaizst.
Reihmane Silvija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5