Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Hidrometrija un limnoloģija (mācību prakse) 06.06.2022. - 12.06.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Pētersons Gunārs, Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Grīnfelde Inga
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 HidZ3040 Meliorācija I Bp Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Lekc./pr.d.
Rībena Anita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Pētersons Gunārs, Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
31.01.2022-13.02.2022
Grīnfelde Inga
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Prakt.darbi
14.02.2022-10.04.2022
Bakute Anda
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 HidZ3040 Meliorācija I Bp Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Lekc./pr.d.
Rībena Anita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Pētersons Gunārs, Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Prakt.darbi
14.02.2022-10.04.2022
Bakute Anda
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 HidZ3040 Meliorācija I Bp Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Lekc./pr.d.
Rībena Anita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Pētersons Gunārs, Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 HidZ3040 Meliorācija I Bp Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Lekc./pr.d.
Rībena Anita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Lekc./pr.d.
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Lekc./pr.d./lab.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 HidZ3040 Meliorācija I Bp Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Lekc./pr.d.
Rībena Anita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Lekc./pr.d./lab.d.
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Lekc./pr.d.
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Lekc./pr.d./lab.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 VidZ3040 Meliorācija II Bp Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Kursa projekts
Rībena Anita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Lekc./pr.d./lab.d.
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./pr.d.
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./pr.d./lab.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
28.02.2022-08.05.2022
Kursa projekts
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./pr.d./lab.d.
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Kursa projekts
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19