Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 10-sem.
12.maijā 8.30 priekšaizstāvēšana 502.aud., 2. un 3. jūnijā 8.30 502. aud. aizstāvēšana
20. janvārī 9.00 502. auditorijā Diplomprojekta 2. skate
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
12.04.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ4020 Diplomprojekts Bp Ieskaite
14.04.2022
3.skate
Jēkabsone Jeļena, Vronskis Olafs, Līce-Zikmane Iveta, Beitere-Šeļegovska Zane, Rotgalve-Birziete Dace, Laizāns Aigars, Spulle-Meiere Ivanda, Pāvulēns Jānis
502. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
17.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
11.04.2022
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
18.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
12.04.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
13.04.2022
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MatZ4020 Diplomprojekts Bp Ieskaite
14.04.2022
3.skate
Jēkabsone Jeļena, Vronskis Olafs, Līce-Zikmane Iveta, Beitere-Šeļegovska Zane, Rotgalve-Birziete Dace, Laizāns Aigars, Spulle-Meiere Ivanda, Pāvulēns Jānis
502. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
17.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
11.04.2022
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
18.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
12.04.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
13.04.2022
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MatZ4020 Diplomprojekts Bp Ieskaite
14.04.2022
3.skate
Jēkabsone Jeļena, Vronskis Olafs, Līce-Zikmane Iveta, Beitere-Šeļegovska Zane, Rotgalve-Birziete Dace, Laizāns Aigars, Spulle-Meiere Ivanda, Pāvulēns Jānis
502. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
21.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
17.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
11.04.2022
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
18.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
12.04.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
13.04.2022
IA
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MatZ4020 Diplomprojekts Bp Ieskaite
14.04.2022
3.skate
Jēkabsone Jeļena, Vronskis Olafs, Līce-Zikmane Iveta, Beitere-Šeļegovska Zane, Rotgalve-Birziete Dace, Laizāns Aigars, Spulle-Meiere Ivanda, Pāvulēns Jānis
502. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
21.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
17.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
11.04.2022
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
18.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
13.04.2022
IA
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MatZ4020 Diplomprojekts Bp Ieskaite
14.04.2022
3.skate
Jēkabsone Jeļena, Vronskis Olafs, Līce-Zikmane Iveta, Beitere-Šeļegovska Zane, Rotgalve-Birziete Dace, Laizāns Aigars, Spulle-Meiere Ivanda, Pāvulēns Jānis
502. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
21.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
13.04.2022
IA
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
21.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
13.04.2022
IA
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
13.04.2022
IA
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
13.04.2022
IA
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11