Atpakaļ

G0207 Lauksaimniecība Maģistra
Pilna laika
2-sem.
Visas apakšprog. Dārz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lop-Lopkopība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi5006 Lietišķā pasākumu etiķete C Lekcija
28.03.2022-22.05.2022
Īriste Sandra
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5133 Pētniecisko darbu sagatavošana II A Lekcija
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gaile Zinta
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ5165 Kaitīgo organismu integrētā ierobežošana A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
09.30-10.15 Citi5006 Lietišķā pasākumu etiķete C Lekcija
28.03.2022-22.05.2022
Īriste Sandra
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5133 Pētniecisko darbu sagatavošana II A Lekcija
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gaile Zinta
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ5160 Dzīvnieku ģenētika un selekcija A Lekcija
Lop a.prg.
28.03.2022-22.05.2022
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5165 Kaitīgo organismu integrētā ierobežošana A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
10.30-11.15 Citi5006 Lietišķā pasākumu etiķete C Lekcija
28.03.2022-22.05.2022
Īriste Sandra
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5133 Pētniecisko darbu sagatavošana II A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gaile Zinta
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ5160 Dzīvnieku ģenētika un selekcija A Lekcija
Lop a.prg.
28.03.2022-22.05.2022
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5165 Kaitīgo organismu integrētā ierobežošana A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Bankina Biruta
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
11.30-12.15 Citi5006 Lietišķā pasākumu etiķete C Lekcija
28.03.2022-22.05.2022
Īriste Sandra
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5133 Pētniecisko darbu sagatavošana II A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gaile Zinta
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ5160 Dzīvnieku ģenētika un selekcija A Lekcija
Lop a.prg.
28.03.2022-22.05.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5165 Kaitīgo organismu integrētā ierobežošana A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Bankina Biruta
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
12.30-13.15 Ekon5123 Investīcijas lauku attīstībai A Lekcija
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ5160 Dzīvnieku ģenētika un selekcija A Prakt.darbi
Lop a.prg.
28.03.2022-22.05.2022
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5165 Kaitīgo organismu integrētā ierobežošana A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
14.02.2022-27.02.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ5165 Kaitīgo organismu integrētā ierobežošana A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
31.01.2022-13.02.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Bankina Biruta
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
13.30-14.15 Ekon5123 Investīcijas lauku attīstībai A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Filz5001 Retorika C Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Vuguls Juris
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5160 Dzīvnieku ģenētika un selekcija A Prakt.darbi
Lop a.prg.
28.03.2022-24.04.2022
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ekon5123 Investīcijas lauku attīstībai A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Filz5001 Retorika C Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Vuguls Juris
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Ekon5123 Investīcijas lauku attīstībai A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Filz5001 Retorika C Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Vuguls Juris
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 InfT5043 Brīvprogrammatūra R statistikā C Lekcija
28.03.2022-22.05.2022
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5001 Retorika C Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Vuguls Juris
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 InfT5043 Brīvprogrammatūra R statistikā C Lekcija
28.03.2022-22.05.2022
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 InfT5043 Brīvprogrammatūra R statistikā C Lekcija
28.03.2022-22.05.2022
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2