Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Ģeoloģija un augsnes zinātne (mācību prakse) 09.05.2022. - 15.05.2022.
Ģeodēzija (mācību prakse) 16.05.2022. - 29.05.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
31.01.2022-01.05.2022
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lekcija
28.03.2022-01.05.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lab.darbi
28.03.2022-01.05.2022
1.1.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
31.01.2022-01.05.2022
1.2.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
28.02.2022-24.04.2022
Gavare Zanda
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
31.01.2022-01.05.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lekcija
28.03.2022-01.05.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lab.darbi
28.03.2022-01.05.2022
1.1.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
31.01.2022-01.05.2022
1.2.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
28.02.2022-24.04.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
28.03.2022-17.04.2022
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Prakt.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lekcija
28.03.2022-01.05.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lab.darbi
28.03.2022-01.05.2022
1.1.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
31.01.2022-01.05.2022
1.2.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
28.02.2022-24.04.2022
Gross Uldis, Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
28.03.2022-17.04.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Prakt.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lekcija
29.03.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lab.darbi
30.03.2022
1.1.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lab.darbi
06.04.2022
1.2.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
31.01.2022-03.04.2022
1.2.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Prakt.darbi
28.02.2022-24.04.2022
Gavare Zanda
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Erdberga Ieva
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lab.darbi
28.03.2022-01.05.2022
1.2.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
31.01.2022-01.05.2022
1.1.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Erdberga Ieva
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lab.darbi
28.03.2022-01.05.2022
1.2.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
31.01.2022-01.05.2022
1.1.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
31.01.2022-01.05.2022
Lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-28.02.2022-27.03.2022
1.1.
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-31.01.2022-27.02.2022
1.2.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-31.01.2022-27.02.2022
1.1.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-28.02.2022-27.03.2022
1.2.
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lab.darbi
28.03.2022-01.05.2022
1.2.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
31.01.2022-01.05.2022
1.1.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
31.01.2022-01.05.2022
Lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-28.02.2022-27.03.2022
1.1.
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-31.01.2022-27.02.2022
1.2.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-31.01.2022-27.02.2022
1.1.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-28.02.2022-27.03.2022
1.2.
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
31.01.2022-03.04.2022
1.1.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
31.01.2022-13.03.2022
Lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-28.02.2022-27.03.2022
1.1.
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-31.01.2022-27.02.2022
1.2.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-31.01.2022-27.02.2022
1.1.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-28.02.2022-27.03.2022
1.2.
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-28.02.2022-27.03.2022
1.1.
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-31.01.2022-27.02.2022
1.2.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-31.01.2022-27.02.2022
1.1.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-28.02.2022-27.03.2022
1.2.
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2