Atpakaļ

G0805 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Maģistra
Pilna laika
2-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
19.02.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
19.03.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
12.02.2022
30.04.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
26.02.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
05.03.2022
02.04.2022
21.05.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
12.03.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.04.2022
23.04.2022
14.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
05.02.2022
26.03.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
07.05.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
19.02.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
19.03.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
12.02.2022
30.04.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
26.02.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
05.03.2022
02.04.2022
21.05.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
12.03.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.04.2022
23.04.2022
14.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
05.02.2022
26.03.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
07.05.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
19.02.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
19.03.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
12.02.2022
30.04.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
26.02.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
05.03.2022
02.04.2022
21.05.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
12.03.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.04.2022
23.04.2022
14.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
05.02.2022
26.03.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
07.05.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
19.02.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
19.03.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
12.02.2022
30.04.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
26.02.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
05.03.2022
02.04.2022
21.05.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
12.03.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.04.2022
23.04.2022
14.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
05.02.2022
26.03.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
07.05.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
19.03.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
05.03.2022
02.04.2022
21.05.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
12.03.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
14.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
05.02.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
07.05.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
04.03.2022
08.04.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
13.05.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
29.04.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
26.03.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
09.04.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
12.02.2022
30.04.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
19.02.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
26.02.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
23.04.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
04.03.2022
08.04.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
18.02.2022
06.05.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
22.04.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
11.02.2022
13.05.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
04.02.2022
18.03.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
25.02.2022
25.03.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
20.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
11.03.2022
01.04.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
29.04.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
26.03.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
05.02.2022
09.04.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
05.03.2022
02.04.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
12.02.2022
12.03.2022
30.04.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
19.02.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
07.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
26.02.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
14.05.2022
21.05.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
19.03.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
23.04.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
04.03.2022
08.04.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
18.02.2022
06.05.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
22.04.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
11.02.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
04.02.2022
18.03.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
25.02.2022
25.03.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
20.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
11.03.2022
01.04.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
29.04.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
26.03.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
05.02.2022
09.04.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
05.03.2022
02.04.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
12.02.2022
12.03.2022
30.04.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
19.02.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
07.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
26.02.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
14.05.2022
21.05.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
19.03.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
23.04.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
04.03.2022
08.04.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
18.02.2022
06.05.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
22.04.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
11.02.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
04.02.2022
18.03.2022
13.05.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
25.02.2022
25.03.2022
01.04.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
20.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
11.03.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
29.04.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
26.03.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
05.02.2022
09.04.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
05.03.2022
02.04.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
12.02.2022
12.03.2022
30.04.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
19.02.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
07.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
26.02.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
14.05.2022
21.05.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
19.03.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
23.04.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
29.04.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
04.03.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
18.03.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
25.03.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
04.02.2022
25.02.2022
22.04.2022
13.05.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
11.02.2022
01.04.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
06.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
18.02.2022
11.03.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
08.04.2022
20.05.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
26.03.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
05.02.2022
09.04.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
05.03.2022
02.04.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
19.03.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
12.02.2022
12.03.2022
30.04.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
19.02.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
07.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
26.02.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
14.05.2022
21.05.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
23.04.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
04.02.2022
29.04.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
04.03.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
18.03.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
11.03.2022
25.03.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
25.02.2022
22.04.2022
13.05.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
11.02.2022
01.04.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
06.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
18.02.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
08.04.2022
20.05.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
05.03.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-20.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
04.02.2022
29.04.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
04.03.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
18.03.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
11.03.2022
25.03.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
25.02.2022
22.04.2022
13.05.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
11.02.2022
01.04.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
06.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
18.02.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
08.04.2022
20.05.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-21.15 PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
18.02.2022
lekc./sem/
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
20.30-21.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
04.02.2022
29.04.2022
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
04.03.2022
lekc./sem/
Grīnfelde Anda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
18.03.2022
lekc./sem.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
11.03.2022
lekc./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
25.02.2022
22.04.2022
lekc./sem/
Dobelniece Signe
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
11.02.2022
lekc./sem.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
06.05.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
08.04.2022
lekc./sem/
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2