Atpakaļ

G0109 Agrārā un reģionālā ekonomika Doktora
Pilna laika
2-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
09.30-10.15 MateD001 Lietišķās daudzvariāciju metodes II Bz Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
lekc./pr/d.
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0607(PLK)
G0705(PLK)

Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
05.02.2022
Stokmane Ilze
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
19.02.2022
Stokmane Ilze
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
26.02.2022
Naglis-Liepa Kaspars
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
19.03.2022
Stokmane Ilze
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
23.04.2022
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 MateD001 Lietišķās daudzvariāciju metodes II Bz Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
lekc./pr/d.
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0607(PLK)
G0705(PLK)

Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
05.02.2022
Stokmane Ilze
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
19.02.2022
Stokmane Ilze
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
26.02.2022
Naglis-Liepa Kaspars
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
19.03.2022
Stokmane Ilze
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
23.04.2022
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 MateD001 Lietišķās daudzvariāciju metodes II Bz Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
lekc./pr/d.
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0607(PLK)
G0705(PLK)

Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
05.02.2022
Stokmane Ilze
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
19.02.2022
Stokmane Ilze
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
26.02.2022
Naglis-Liepa Kaspars
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
19.03.2022
Stokmane Ilze
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
23.04.2022
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 MateD001 Lietišķās daudzvariāciju metodes II Bz Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
lekc./pr/d.
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0607(PLK)
G0705(PLK)

Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
05.02.2022
Stokmane Ilze
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
19.02.2022
Stokmane Ilze
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
26.02.2022
Naglis-Liepa Kaspars
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
19.03.2022
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
23.04.2022
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
05.02.2022
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
19.02.2022
Stokmane Ilze
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
26.02.2022
Naglis-Liepa Kaspars
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
19.03.2022
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
23.04.2022
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
05.02.2022
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
19.02.2022
Stokmane Ilze
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
26.02.2022
Naglis-Liepa Kaspars
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
19.03.2022
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
23.04.2022
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18