Atpakaļ

G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. Ener-Enerģētika LauMeh-Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika MasPrR-Mašīnu projektēšanas un ražošana SpekSr-Spēkrati un serviss
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ5031 Zāles lopbarības ražošana B Lekcija
LauMeh a.prg.
05.09.2022-13.11.2022
Palabinskis Jānis
112. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5031 Zāles lopbarības ražošana B Prakt.darbi
LauMeh a.prg.
14.11.2022-25.12.2022
Palabinskis Jānis
112. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5158 Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu teorija B Lekcija
MasPrR a.prg.
05.09.2022-02.10.2022
Berjoza Dainis
215. aud. (. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5158 Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu teorija B Lekcija
MasPrR a.prg.
03.10.2022-25.12.2022
Vārtukapteinis Kaspars
215. aud. (. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh5003 Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija B Lekcija
Ener a.prg.
Plūme Imants
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5029 Transporta inženierdienests un autotirgus B Lekcija
SpekSr a.prg.
Rotgalve-Birziete Dace
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
05.09.2022-27.11.2022
G0905(PLK)
G0514(PLK)
G0329(PLK)

Brāzma Gunārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ5031 Zāles lopbarības ražošana B Prakt.darbi
LauMeh a.prg.
05.09.2022-16.10.2022
Palabinskis Jānis
112. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5031 Zāles lopbarības ražošana B Lab.darbi
LauMeh a.prg.
17.10.2022-25.12.2022
Palabinskis Jānis
112. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5158 Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu teorija B Lab.darbi
MasPrR a.prg.
05.09.2022-02.10.2022
Berjoza Dainis
215. aud. (. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5158 Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu teorija B Lab.darbi
MasPrR a.prg.
03.10.2022-25.12.2022
Vārtukapteinis Kaspars
215. aud. (. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh5003 Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija B Lekcija
Ener a.prg.
05.09.2022-30.10.2022
Plūme Imants
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh5003 Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija B Lab.darbi
Ener a.prg.
31.10.2022-25.12.2022
Plūme Imants
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5029 Transporta inženierdienests un autotirgus B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
Rotgalve-Birziete Dace
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz5003 Zinātnes filozofija A Prakt.darbi
05.09.2022-27.11.2022
Brāzma Gunārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 MašZ5026 Patentzinība A Lekcija
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ5007 Loģistika A Lekcija
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 MašZ5026 Patentzinība A Prakt.darbi
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ5007 Loģistika A Lekcija
05.09.2022-30.10.2022
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5007 Loģistika A Prakt.darbi
31.10.2022-25.12.2022
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 MašZ5004 Ergonomika un dizains A Lekcija
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5114 Lauksaimniecības mašīnu teorija I B Lekcija
LauMeh a.prg.
Vārtukapteinis Kaspars
112. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5028 Projektēšana 3D CAM sistēmā B Lekcija
MasPrR a.prg.
05.09.2022-27.11.2022
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh6001 Automātisko sistēmu modelēšana B Lekcija
Ener a.prg.
Gedzurs Aleksejs
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5027 Transporta vadība B Lekcija
SpekSr a.prg.
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5028 Projektēšana 3D CAM sistēmā B Lekcija
MasPrR a.prg.
28.11.2022-25.12.2022
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MašZ5004 Ergonomika un dizains A Lekcija
05.09.2022-30.10.2022
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5004 Ergonomika un dizains A Prakt.darbi
31.10.2022-25.12.2022
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5114 Lauksaimniecības mašīnu teorija I B Prakt.darbi
LauMeh a.prg.
Vārtukapteinis Kaspars
112. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5028 Projektēšana 3D CAM sistēmā B Prakt.darbi
MasPrR a.prg.
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh6001 Automātisko sistēmu modelēšana B Prakt.darbi
Ener a.prg.
Gedzurs Aleksejs
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5027 Transporta vadība B Lekcija
SpekSr a.prg.
05.09.2022-30.10.2022
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5027 Transporta vadība B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
31.10.2022-25.12.2022
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Valo6003 Angļu valoda maģistrantūrā A Prakt.darbi
Gode Ina
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5159 Specializētās tehnoloģijas B Lekcija
LauMeh a.prg.
05.09.2022-30.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5159 Specializētās tehnoloģijas B Lab.darbi
LauMeh a.prg.
31.10.2022-25.12.2022
Vārtukapteinis Kaspars
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh5008 Iegultā programmēšana inženieriem B Lekcija
Ener, MasPrR a.prg.
Osadčuks Vitālijs
302. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5019 Projektu inženierija B Lekcija
SpekSr a.prg.
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Valo6003 Angļu valoda maģistrantūrā A Prakt.darbi
Gode Ina
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5159 Specializētās tehnoloģijas B Lekcija
LauMeh a.prg.
05.09.2022-30.10.2022
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5159 Specializētās tehnoloģijas B Lab.darbi
LauMeh a.prg.
31.10.2022-25.12.2022
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh5008 Iegultā programmēšana inženieriem B Prakt.darbi
Ener, MasPrR a.prg.
Osadčuks Vitālijs
302. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5019 Projektu inženierija B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 LauZ6095 Kartupeļu un dārzeņu ražošana B Lekcija
LauMeh a.prg.
Vārtukapteinis Kaspars
112. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5022 Projektēšanas metodoloģijas pamati B Lekcija
MasPrR a.prg.
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener6001 Alternatīvā enerģētika B Lekcija
Ener a.prg.
Bērziņš Jānis
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5028 Spēkratu izmēģināšana un aprēķins B Lekcija
SpekSr a.prg.
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5159 Specializētās tehnoloģijas B Lekcija
LauMeh a.prg.
05.09.2022-30.10.2022
Palabinskis Jānis
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5159 Specializētās tehnoloģijas B Lab.darbi
LauMeh a.prg.
31.10.2022-25.12.2022
Palabinskis Jānis
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh5008 Iegultā programmēšana inženieriem B Prakt.darbi
Ener, MasPrR a.prg.
Osadčuks Vitālijs
302. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5019 Projektu inženierija B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 LauZ6095 Kartupeļu un dārzeņu ražošana B Lab.darbi
LauMeh a.prg.
05.09.2022-30.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
112. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ6095 Kartupeļu un dārzeņu ražošana B Prakt.darbi
LauMeh a.prg.
31.10.2022-25.12.2022
Vārtukapteinis Kaspars
112. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5022 Projektēšanas metodoloģijas pamati B Prakt.darbi
MasPrR a.prg.
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener6001 Alternatīvā enerģētika B Prakt.darbi
Ener a.prg.
Bērziņš Jānis
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5028 Spēkratu izmēģināšana un aprēķins B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
05.09.2022-30.10.2022
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5028 Spēkratu izmēģināšana un aprēķins B Lab.darbi
SpekSr a.prg.
31.10.2022-25.12.2022
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5