Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3154 Lopkopības produktu ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Jonkus Daina
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Aplociņa Elita
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Kairiša Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.09.2017-26.11.2017
Bankina Biruta
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Jonkus Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
27.11.2017-26.12.2017
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4241 Pļavkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Adamovičs Aleksandrs
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Balode Antra
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Ekon1013 Mikroekonomika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Kizika Baiba
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2087 Makroekonomika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Proškina Līga
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2017-26.11.2017
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4021 Dārzeņkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4006 Ģenētika un selekcija Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kronberga Arta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Aplociņa Elita
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
04.09.2017-15.10.2017
Izvēles kurss
Kreišmane Dzidra
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
16.10.2017-10.12.2017
Izvēles kurss
Liepniece Marta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
11.12.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
Darguža Madara
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3154 Lopkopības produktu ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Trūpa Aiga
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Aplociņa Elita
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Kairiša Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Jonkus Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4241 Pļavkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Adamovičs Aleksandrs
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4241 Pļavkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Adamovičs Aleksandrs
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4095 Dzemdniecība un ginekoloģija Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Antāne Vita
B110. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Balode Antra
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Ekon1013 Mikroekonomika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Kizika Baiba
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2087 Makroekonomika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Proškina Līga
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2017-26.11.2017
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4021 Dārzeņkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4006 Ģenētika un selekcija Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kronberga Arta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Aplociņa Elita
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
04.09.2017-15.10.2017
Izvēles kurss
Kreišmane Dzidra
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
16.10.2017-10.12.2017
Izvēles kurss
Liepniece Marta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
11.12.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
Darguža Madara
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3154 Lopkopības produktu ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Trūpa Aiga
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Aplociņa Elita
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Kairiša Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Jonkus Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Grāvīte Ilze
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Ekon1013 Mikroekonomika Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Kizika Baiba
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2087 Makroekonomika Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Proškina Līga
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4241 Pļavkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Adamovičs Aleksandrs
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4095 Dzemdniecība un ginekoloģija Bp Lekcija
Lopk a.prg.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Antāne Vita
B110. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4095 Dzemdniecība un ginekoloģija Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Antāne Vita
B110. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2017-26.11.2017
1.1.
Bimšteine Gunita
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4021 Dārzeņkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4006 Ģenētika un selekcija Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kronberga Arta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Aplociņa Elita
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2017-26.11.2017
1.2.
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
11.30-12.15 LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3154 Lopkopības produktu ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Cielava Lāsma
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3145 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Jonkus Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Ekon1013 Mikroekonomika Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Kizika Baiba
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2087 Makroekonomika Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Proškina Līga
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4241 Pļavkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Adamovičs Aleksandrs
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4095 Dzemdniecība un ginekoloģija Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Antāne Vita
B110. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ4021 Dārzeņkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4021 Dārzeņkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4006 Ģenētika un selekcija Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kronberga Arta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3145 Dzīvnieku ēdināšana Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2017-26.11.2017
1.2.
Stanka Terēze
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2017-26.11.2017
1.1.
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
12.30-13.15 LauZ3145 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2087 Makroekonomika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
2.ned.-06.11.2017-26.12.2017
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ4241 Pļavkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Adamovičs Aleksandrs
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3145 Dzīvnieku ēdināšana Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
04.09.2017-15.10.2017
Izvēles kurss
Kreišmane Dzidra
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
16.10.2017-10.12.2017
Izvēles kurss
Liepniece Marta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
11.12.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
Darguža Madara
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ekon1013 Mikroekonomika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2087 Makroekonomika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
2.ned.-06.11.2017-26.12.2017
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Stanka Terēze
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Stanka Terēze
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Lauk a.prg.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Lauk.1.3., Dārz.
Bimšteine Gunita
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Lauk.1.3., Dārz.
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
04.09.2017-15.10.2017
Izvēles kurss
Kreišmane Dzidra
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
16.10.2017-10.12.2017
Izvēles kurss
Liepniece Marta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
11.12.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
Darguža Madara
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 LauZ4206 Graudu kaltēšana un glabāšana Bb Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0402(PLK)

Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4206 Graudu kaltēšana un glabāšana Bb Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0402(PLK)

Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0703(PLK)

Kļaviņa Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon1013 Mikroekonomika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2087 Makroekonomika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
2.ned.-06.11.2017-26.12.2017
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Stanka Terēze
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Stanka Terēze
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Lauk a.prg.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
VadZ4041 Biznesa informācijas menedžments Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0105(PLK)

Līcīte Lāsma
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Lauk.1.3., Dārz.
Bimšteine Gunita
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Lauk.1.3., Dārz.
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
15.30-16.15 LauZ4206 Graudu kaltēšana un glabāšana Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0402(PLK)

Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0703(PLK)

Kļaviņa Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2087 Makroekonomika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
2.ned.-06.11.2017-26.12.2017
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Šenberga Alise
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
VadZ4041 Biznesa informācijas menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0105(PLK)

Līcīte Lāsma
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0412(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0703(PLK)

Kļaviņa Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Šenberga Alise
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
17.30-18.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0412(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5