Atpakaļ

G0508 Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MatZ3029 Kokapstrādes procesu modelēšana Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Dzelzītis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Meha4014 Lietišķā mehānika Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Meha4014 Lietišķā mehānika Bt Eksāmens
09.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ2012 Mežsaimniecības pamati Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Dubrovskis Edgars
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 17.00
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MatZ3029 Kokapstrādes procesu modelēšana Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Dzelzītis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Meha4014 Lietišķā mehānika Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Meha4014 Lietišķā mehānika Bt Eksāmens
09.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ2012 Mežsaimniecības pamati Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Dubrovskis Edgars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 17.00
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MežZ2012 Mežsaimniecības pamati Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Dubrovskis Edgars
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Meha4014 Lietišķā mehānika Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Meha4014 Lietišķā mehānika Bt Eksāmens
09.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4049 Hidraulika un pneimatika Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Kjakste Jānis
410. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4049 Hidraulika un pneimatika Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Kjakste Jānis
426. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0412(PLK)
G0413(PLK)
G0604(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)

Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3003 Personāla vadība Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0604(PLK)
G0330(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 17.00
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 MatZ3017 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti Bp Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
kursa projekts
Miončinskis Ulvis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Meha4014 Lietišķā mehānika Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4049 Hidraulika un pneimatika Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Kjakste Jānis
410. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4049 Hidraulika un pneimatika Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Kjakste Jānis
426. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0412(PLK)
G0413(PLK)
G0604(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)

Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3003 Personāla vadība Bb Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0413(PLK)
G0419(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 17.00
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 MatZ3017 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti Bp Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
kursa projekts
Miončinskis Ulvis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Citi2036 Pamatzināšanas valsts aizsardzībai Bt Lekcija
02.10.2023-29.10.2023
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Sisenis Linards
MašZ4049 Hidraulika un pneimatika Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Kjakste Jānis
426. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 17.00
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Mate4016 Matemātika I Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Alksnis Reinis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi2036 Pamatzināšanas valsts aizsardzībai Bt Lekcija
02.10.2023-29.10.2023
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Sisenis Linards
MašZ4049 Hidraulika un pneimatika Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Kjakste Jānis
426. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 17.00
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0105(PLK)
G0506(PLK)
G0419(PLK)
G0330(PLK)
G0215(PLK)
G0507(PLK)

Liepiņa Egija Aurēlija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK notiek attālināti
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0419(PLK)

Perez Alvarez Sergio
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Alksnis Reinis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi2036 Pamatzināšanas valsts aizsardzībai Bt Lekcija
02.10.2023-29.10.2023
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Sisenis Linards

MežZ3088 Pieauguma mācība Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Indriksons Aigars
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 17.00
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0506(PLK)
G0105(PLK)
G0507(PLK)

Liepiņa Egija Aurēlija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK notiek attālināti
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0419(PLK)

Perez Alvarez Sergio
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi2036 Pamatzināšanas valsts aizsardzībai Bt Lekcija
02.10.2023-29.10.2023
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Sisenis Linards

MežZ3088 Pieauguma mācība Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Indriksons Aigars
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ2028 CNC pamati kokapstrādē Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK lekc./pr.d./lab.d/
Dekšnis Andris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 17.00
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0402(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)
G0506(PLK)
G0419(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ2029 Guļbūvju ražošana Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 17.00
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0506(PLK)
G0419(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ2029 Guļbūvju ražošana Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
18.30-19.15 MašZ4043 Datorprojektēšana Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0402(PLK)

Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
19.30-20.15 MašZ4043 Datorprojektēšana Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0402(PLK)

Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5