Atpakaļ

G0508 Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Jerkunkova Aleksandra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Jerkunkova Aleksandra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Būmanis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Odziņa Ilona
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
09.30-10.15 Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Kirila Kitija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Kirila Kitija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Būmanis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Būmanis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
10.30-11.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
Barševska Silva
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ2035 Koksnes griešanas procesi Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Ābele Andis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
11.30-12.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0506(PLK)

Barševska Silva
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ2035 Koksnes griešanas procesi Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ābele Andis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2035 Koksnes griešanas procesi Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ābele Andis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Spulle Uldis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Magaznieks Jānis
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Spulle Uldis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
ValoP295 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 ValoP295 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5