Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. AgrVid-Agrārā un vides ekonomika GrFin-Grāmatvedība un finanses RegAP-Reģionālā attīstība un pārvalde Tiesb-Tiesību zinātnes Uznd-Biznesa procesu vadība
Visas grupas 1g 2g 3g 4g 5g
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
1g, 4g gr.
Rozentāle Rita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3134 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
Pētersone Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
Pūce Alla
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MežZ3087 Meža izmantošana B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
Mazūre Gunita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4095 Reģionu analīzes metodes B Lekcija
RegAP a.prg.
4g gr.
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4032 Vides tiesības B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
Pokotinskis Stepans
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lab.darbi
3g, 4g, 5g gr.
Paura Līga, Arhipova Irina, Bērziņa Laima, Vītols Gatis
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Prakt.darbi
1g, 2g gr.
Pētersone Ingrīda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4033 Loģistika B Prakt.darbi
Uznd, RegAP a.prg.
1g, 4g gr.
Rozentāle Rita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3134 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
2.ned.
Pētersone Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3134 Finanšu pārskati B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
1.ned.
Pētersone Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
Pūce Alla
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MežZ3087 Meža izmantošana B Prakt.darbi
AgrVid a.prg.
5g gr.
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
1.ned.
Mazūre Gunita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
2.ned.
Mazūre Gunita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
Vitte Ārija
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4095 Reģionu analīzes metodes B Prakt.darbi
RegAP a.prg.
4g gr.
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4032 Vides tiesības B Prakt.darbi
AgrVid a.prg.
5g gr.
Pokotinskis Stepans
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
Vītols Gatis, Bērziņa Laima, Arhipova Irina, Paura Līga
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
1g gr.
Lazdiņš Andrejs
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3134 Finanšu pārskati B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
Pētersone Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4027 Patērētāju tiesību aizsardzība B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3096 Ilgtspējīga attīstība B Lekcija
RegAP, AgrVid a.prg.
4g, 5g gr.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4078 Inovācija uzņēmējdarbībā B Lekcija
Uznd a.prg.
1g gr.
2.ned.
Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3139 Grāmatvedības procesu digitalizācija B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
05.09.2022-30.10.2022
Galejs Lauris
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3139 Grāmatvedības procesu digitalizācija B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
31.10.2022-25.12.2022
Grundšteina Inese
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
Vitte Ārija
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4097 Reģionālās attīstības plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
4g gr.
Rivža Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3136 Vērtību ķēdes ekonomika B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4078 Inovācija uzņēmējdarbībā B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
1g gr.
1.ned.
Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3021 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā B Lekcija
Uznd a.prg.
Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Prakt.darbi
1g, 2g gr.
Vītols Gatis, Bērziņa Laima, Arhipova Irina, Paura Līga
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Prakt.darbi
3g, 4g, 5g gr.
Pētersone Ingrīda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3061 Komercdarījumi B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
1g gr.
Lazdiņš Andrejs
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3134 Finanšu pārskati B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
Pētersone Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4027 Patērētāju tiesību aizsardzība B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
2.ned.
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3096 Ilgtspējīga attīstība B Prakt.darbi
RegAP, AgrVid a.prg.
4g, 5g gr.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4027 Patērētāju tiesību aizsardzība B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
1.ned.
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
Pokotinskis Stepans
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3139 Grāmatvedības procesu digitalizācija B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
05.09.2022-30.10.2022
Galejs Lauris
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3139 Grāmatvedības procesu digitalizācija B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
31.10.2022-25.12.2022
Grundšteina Inese
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4097 Reģionālās attīstības plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
4g gr.
Rivža Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3136 Vērtību ķēdes ekonomika B Prakt.darbi
AgrVid a.prg.
5g gr.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4078 Inovācija uzņēmējdarbībā B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
1g gr.
Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3021 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
Ancāns Sandris
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5076 Uzņēmumu vērtēšana B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4097 Reģionālās attīstības plānošana B Prakt.darbi
RegAP a.prg.
4g gr.
Vītoliņa Zane
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4199 Lauksaimniecības tehnoloģijas B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
05.09.2022-30.10.2022
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4199 Lauksaimniecības tehnoloģijas B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
31.10.2022-25.12.2022
Priekulis Juris
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ4027 Patērētāju tiesību aizsardzība B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
1.ned.
Pokotinskis Stepans
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
2.ned.
Pokotinskis Stepans
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3139 Grāmatvedības procesu digitalizācija B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
Grundšteina Inese
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana B Lekcija
RegAP a.prg.
4g gr.
Oļševska Agnese
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3027 Pasaules lauksaimniecība B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
Popluga Dina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
1g gr.
Jankova Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Prakt.darbi
1g, 2g gr.
Ancāns Sandris
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
1g gr.
Dobele Madara
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5076 Uzņēmumu vērtēšana B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4097 Reģionālās attīstības plānošana B Prakt.darbi
RegAP a.prg.
4g gr.
Vītoliņa Zane
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4199 Lauksaimniecības tehnoloģijas B Prakt.darbi
AgrVid a.prg.
5g gr.
05.09.2022-30.10.2022
lekc./pr.d.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4199 Lauksaimniecības tehnoloģijas B Prakt.darbi
AgrVid a.prg.
5g gr.
31.10.2022-25.12.2022
lekc./pr.d.
Priekulis Juris
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ4017 Saistību tiesības B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
Pokotinskis Stepans
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
1g gr.
Jankova Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3139 Grāmatvedības procesu digitalizācija B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
Grundšteina Inese
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana B Prakt.darbi
RegAP a.prg.
4g gr.
Oļševska Agnese
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3027 Pasaules lauksaimniecība B Prakt.darbi
AgrVid a.prg.
5g gr.
Popluga Dina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Prakt.darbi
3g, 4g, 5g gr.
Ancāns Sandris
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4054 Riska vadība B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
1g gr.
Dobele Madara
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3040 Autortiesības un patenti B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
19.09.2022-13.11.2022
Čukure Dinija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 JurZ3040 Autortiesības un patenti B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
19.09.2022-13.11.2022
Čukure Dinija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija C Lekcija
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ3040 Autortiesības un patenti B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
19.09.2022-13.11.2022
Čukure Dinija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ3045 Ģimenes un mantojuma tiesības C Lekcija
BISK
G0112(PLK)
G0816(PLK)

Vitte Ārija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija C Prakt.darbi
BISK
Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 JurZ3040 Autortiesības un patenti B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
19.09.2022-13.11.2022
Čukure Dinija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ3045 Ģimenes un mantojuma tiesības C Prakt.darbi
BISK
G0112(PLK)
G0816(PLK)

Vitte Ārija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18