Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Programmas: Pilna laika Nepilna laika
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  G0105 Ekonomika Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  G0108 Ekonomika Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  G0109 Agrārā un reģionālā ekonomika Doktora 1-sem. 3-sem.  
  G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  G0123 Komerczinības Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 3-sem.
  G0805 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 3-sem. 7-sem.  
  G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi] Bakalaura 1-sem. 3-sem.  
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
  G0903 Datorvadība un datorzinātne Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  G0905 Informācijas tehnoloģijas Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  G0906 Informācijas tehnoloģijas Doktora 1-sem.  
  G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
Lauksaimniecības fakultāte
  G0207 Lauksaimniecība Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  G0208 Lauksaimniecība Doktora 1-sem.  
  G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Meža fakultāte
  G0506 Mežzinātne Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  G0508 Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  G0514 Koksnes materiāli un tehnoloģija Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  G0515 Mežzinātne Doktora 1-sem.  
  G0516 Koksnes materiāli un tehnoloģijas Doktora 1-sem.  
  G0518 Darba aizsardzība un drošība Profesionālās augstākās izglītības maģistra   1-sem. 3-sem.
  G0519 Mežzinātne Maģistra 1-sem. 3-sem.  
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  G0603 Pārtikas zinības Bakalaura 7-sem.  
  G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  G0606 Pārtikas zinātne Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  G0607 Pārtikas zinātne Doktora 1-sem.  
  G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura 1-sem. 3-sem.  
Tehniskā fakultāte
  G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  G0406 Pedagoģija Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  G0407 Lauksaimniecības inženierzinātne Doktora 1-sem.  
  G0408 Pedagoģija Doktora 1-sem.  
  G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  G0414 Profesionālās izglītības skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 3-sem. 5-sem.
  G0416 Karjeras konsultants Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  G0417 Tehniskais eksperts Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 3-sem. 5-sem.
  G0418 Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   5-sem. 7-sem. 9-sem.
  G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 5-sem.
Veterinārmedicīnas fakultāte
  G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem. 11-sem.  
  G0705 Veterinārmedicīna Doktora 1-sem. 3-sem.  
  G0708 Pārtikas higiēna Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
Vides un būvzinātņu fakultāte
  G0307 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  G0311 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 7-sem.  
  G0319 Hidroinženierzinātne Doktora 1-sem.  
  G0320 Ainavu arhitektūra Doktora 1-sem.  
  G0321 Būvzinātne Doktora 1-sem.  
  G0322 Vides inženierzinātne Doktora 1-sem.  
  G0323 Būvniecība [nekl] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  G0326 Būvniecība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 3-sem. 5-sem.
  G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 3-sem. 5-sem. 9-sem.
  G0328 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 1-sem.
  G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.