Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3126 Bioekonomika lauksaimniecībā Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2023-05.11.2023
27.11.2023-24.12.2023
Proškina Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3154 Lopkopības produktu ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4006 Ģenētika un selekcija Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Kronberga Arta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2023-26.11.2023
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
09.30-10.15 LauZ3145 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Sparinska Anta
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3126 Bioekonomika lauksaimniecībā Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2023-05.11.2023
27.11.2023-24.12.2023
Proškina Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4153 Dārzeņkopība I Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Missa Imants, Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3137 Laukkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
12.09.2023
Lekcija par kursa darbu notiks 119. telpa - Pils, Lielā iela 2
Putniece Gundega
Vete4095 Dzemdniecība un ginekoloģija Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Antāne Vita
A102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3154 Lopkopības produktu ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4006 Ģenētika un selekcija Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Kronberga Arta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4151 Augļkopība I Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Kampuss Kaspars, Grāvīte Ilze
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2023-26.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
10.30-11.15 LauZ3145 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Sparinska Anta
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3126 Bioekonomika lauksaimniecībā Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2023-05.11.2023
27.11.2023-24.12.2023
Proškina Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4153 Dārzeņkopība I Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Sivicka Irina, Missa Imants
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4241 Pļavkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Lekc./lab.d.
Rancāne Sarmīte
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4241 Pļavkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.10.2023-26.11.2023
Lekc./lab.d.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete4095 Dzemdniecība un ginekoloģija Bp Lekcija
Lopk a.prg.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Antāne Vita
A102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4095 Dzemdniecība un ginekoloģija Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Antāne Vita
A102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3154 Lopkopības produktu ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4006 Ģenētika un selekcija Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Kronberga Arta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4151 Augļkopība I Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Kampuss Kaspars, Grāvīte Ilze
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2023-26.11.2023
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
11.30-12.15 LauZ3145 Dzīvnieku ēdināšana Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Sparinska Anta
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3126 Bioekonomika lauksaimniecībā Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2023-05.11.2023
27.11.2023-24.12.2023
Proškina Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Grāvīte Ilze, Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4241 Pļavkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Lekc./lab.d.
Rancāne Sarmīte
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4241 Pļavkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.10.2023-26.11.2023
Lekc./lab.d.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete4095 Dzemdniecība un ginekoloģija Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Antāne Vita
A102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3154 Lopkopības produktu ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4006 Ģenētika un selekcija Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Kronberga Arta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4151 Augļkopība I Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Grāvīte Ilze, Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2023-26.11.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
12.30-13.15 LauZ3145 Dzīvnieku ēdināšana Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Sparinska Anta
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Grāvīte Ilze, Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4241 Pļavkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Lekc./lab.d.
Rancāne Sarmīte
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4241 Pļavkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.10.2023-26.11.2023
Lekc./lab.d.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Lauk. 1.2.
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Lauk. 1.1., Darz
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4151 Augļkopība I Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Grāvīte Ilze, Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
13.30-14.15 VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Klūga Alise
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Aplociņa Elita
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.10.2023-24.12.2023
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4241 Pļavkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Lekc./lab.d.
Rancāne Sarmīte
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4241 Pļavkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.10.2023-26.11.2023
Lekc./lab.d.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Lauk. 1.1., Darz.
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Aplociņa Elita
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
30.10.2023-24.12.2023
Bārzdiņa Dace
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Lauk. 1.2.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ekon3126 Bioekonomika lauksaimniecībā Bp Lekcija
Uzne a.prg.
01.11.2023
29.11.2023
06.12.2023
Proškina Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Grāvīte Ilze, Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0703(PLK)

Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2019 Biznesa etiķete Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0105(PLK)
G0506(PLK)
G0419(PLK)
G0330(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Liepiņa Egija Aurēlija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Klūga Alise
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Aplociņa Elita
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.10.2023-24.12.2023
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Aplociņa Elita
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
30.10.2023-24.12.2023
Bārzdiņa Dace
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3126 Bioekonomika lauksaimniecībā Bp Lekcija
Uzne a.prg.
01.11.2023
29.11.2023
06.12.2023
Proškina Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Grāvīte Ilze, Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Kampuss Kaspars, Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0703(PLK)

Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Aplociņa Elita
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.10.2023-24.12.2023
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Aplociņa Elita
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3155 Mazie atgremotājdzīvnieki Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
30.10.2023-24.12.2023
Bārzdiņa Dace
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3126 Bioekonomika lauksaimniecībā Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
01.11.2023
29.11.2023
06.12.2023
Proškina Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Kampuss Kaspars, Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati Lekcija
Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0703(PLK)

Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ekon3126 Bioekonomika lauksaimniecībā Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
01.11.2023
29.11.2023
06.12.2023
Proškina Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2023-29.10.2023
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 VadZ2019 Biznesa etiķete Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0402(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)
G0419(PLK)
G0330(PLK)

Liepiņa Egija Aurēlija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18