Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4237 Augkopības produkcijas ražošana II Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Degola Lilija
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Kovaļenko Kaspars
F102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Degola Lilija
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Orbidāne Laine
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3014 Netradicionālā dārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.1.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.2.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3148 Dārzkopības produkcijas ražošana III Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Siliņa Dace
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2050 Putnkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lekcija
Uzne, Lopk a.prg.
18.03.2019-31.03.2019
Kārkliņa Daina
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ4237 Augkopības produkcijas ražošana II Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Degola Lilija
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Kovaļenko Kaspars
F102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Degola Lilija
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Orbidāne Laine
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3014 Netradicionālā dārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.1.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.2.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3148 Dārzkopības produkcijas ražošana III Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Siliņa Dace
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2050 Putnkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Lauk.1.2., Dārz.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lekcija
Uzne, Lopk a.prg.
04.02.2019-24.02.2019
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lekcija
Uzne, Lopk a.prg.
25.02.2019-17.03.2019
Grāmatiņa Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lekcija
Uzne, Lopk a.prg.
18.03.2019-31.03.2019
Kārkliņa Daina
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ4237 Augkopības produkcijas ražošana II Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Krūklīte Anna
F102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Orbidāne Laine
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.1.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.2.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3148 Dārzkopības produkcijas ražošana III Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Siliņa Dace
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2050 Putnkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Lauk.1.2., Dārz.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lekcija
Uzne, Lopk a.prg.
04.02.2019-24.02.2019
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lekcija
Uzne, Lopk a.prg.
25.02.2019-17.03.2019
Grāmatiņa Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lekcija
Uzne, Lopk a.prg.
18.03.2019-31.03.2019
Kārkliņa Daina
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ4237 Augkopības produkcijas ražošana II Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Krūklīte Anna
F102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Darguža Madara
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3014 Netradicionālā dārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Balode Antra
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.1.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.2.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3148 Dārzkopības produkcijas ražošana III Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Siliņa Dace
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-11.02.2019-03.03.2019
1.1.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-04.02.2019-24.02.2019
1.2.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Darguža Madara
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4237 Augkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Rūtenberga-Āva Anda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3014 Netradicionālā dārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2050 Putnkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4237 Augkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Rūtenberga-Āva Anda
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Balode Antra
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Z.m.c. "Mušķi"
Orbidāne Laine

LauZ3148 Dārzkopības produkcijas ražošana III Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
07.02.2019
21.02.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
14.02.2019
28.02.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
14.02.2019
28.02.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
07.02.2019
21.02.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
07.03.2019
21.03.2019
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
14.03.2019
28.03.2019
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Lauk.1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
13.30-14.15 Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Šematoviča Ilga
F102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Gulbe Ingūna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4004 Augkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4237 Augkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Rūtenberga-Āva Anda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Darguža Madara
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2050 Putnkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4237 Augkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Rūtenberga-Āva Anda
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Balode Antra
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Z.m.c. "Mušķi"
Orbidāne Laine

LauZ3148 Dārzkopības produkcijas ražošana III Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
07.02.2019
21.02.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
14.02.2019
28.02.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
14.02.2019
28.02.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
07.02.2019
21.02.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
07.03.2019
21.03.2019
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
14.03.2019
28.03.2019
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Lauk.1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
14.30-15.15 Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Šematoviča Ilga
F102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Gulbe Ingūna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4004 Augkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4237 Augkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Rūtenberga-Āva Anda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Darguža Madara
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2050 Putnkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4237 Augkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Rūtenberga-Āva Anda
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Balode Antra
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Z.m.c. "Mušķi"
Orbidāne Laine
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
07.02.2019
21.02.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
14.02.2019
28.02.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
14.02.2019
28.02.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
07.02.2019
21.02.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
07.03.2019
21.03.2019
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
14.03.2019
28.03.2019
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
Gulbe Ingūna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4237 Augkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Rūtenberga-Āva Anda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Darguža Madara
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-17.03.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4237 Augkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Rūtenberga-Āva Anda
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4028 Puķkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Balode Antra
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
07.02.2019
21.02.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
14.02.2019
28.02.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
14.02.2019
28.02.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
07.02.2019
21.02.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
07.03.2019
21.03.2019
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
14.03.2019
28.03.2019
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
Gulbe Ingūna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4004 Augkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Rūtenberga-Āva Anda
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.02.2019-10.03.2019
Kampuss Kaspars
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Kampuss Kaspars
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4028 Puķkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Balode Antra
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4159 Apstādījumi Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
07.02.2019
21.02.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
14.02.2019
28.02.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
14.02.2019
28.02.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
07.02.2019
21.02.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
07.03.2019
21.03.2019
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3065 Lauksaimniecības produktu pārstrāde Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
14.03.2019
28.03.2019
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
17.30-18.15 LauZ4004 Augkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Rūtenberga-Āva Anda
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.02.2019-10.03.2019
Kampuss Kaspars
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Kampuss Kaspars
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4159 Apstādījumi Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22