Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Degola Lilija
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Degola Lilija
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.1.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.2.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Degola Lilija
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Degola Lilija
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.1.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.2.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Lauk.1.2., Dārz.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.1.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.2.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Lauk.1.2., Dārz.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Darguža Madara
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.1.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.2.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-11.02.2019-03.03.2019
1.1.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-04.02.2019-24.02.2019
1.2.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Darguža Madara
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Lauk.1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
13.30-14.15 LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Gulbe Ingūna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Darguža Madara
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Lauk.1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
14.30-15.15 LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Gulbe Ingūna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Darguža Madara
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
Gulbe Ingūna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
04.02.2019-10.03.2019
Darguža Madara
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-17.03.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
Gulbe Ingūna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.02.2019-10.03.2019
Kampuss Kaspars
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Kampuss Kaspars
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.02.2019-10.03.2019
Kampuss Kaspars
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
11.03.2019-31.03.2019
Kampuss Kaspars
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2