Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas apakšprog. KokMet-Koka un metāla tehnoloģijas un dizains Tekstils-Amatnieciskās tekstila tehnoloģijas un dizains
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MašZ2016 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Balodis Juris
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2035 Amatniecības pamati Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MašZ2016 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-14.04.2024
lekc./pr.d. 419.aud.
Šmite Ginta
MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Balodis Juris
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2035 Amatniecības pamati Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MašZ2016 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
29.01.2024-25.02.2024
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Meha2004 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
KokMet a.prg.
26.02.2024-05.05.2024
Dauvarts Mārtiņš
410. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-14.04.2024
lekc./pr.d. 419.aud.
Šmite Ginta
MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-25.02.2024
lekc./pr.d.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ2044 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
26.02.2024-05.05.2024
Groma Linda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Balodis Juris
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2035 Amatniecības pamati Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Meha2004 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
KokMet a.prg.
29.01.2024-25.02.2024
Dauvarts Mārtiņš
410. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Meha2004 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
KokMet a.prg.
26.02.2024-05.05.2024
Dauvarts Mārtiņš
410. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-07.04.2024
lekc./pr.d. 419.aud.
Šmite Ginta
VadZ2044 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Groma Linda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Balodis Juris
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2035 Amatniecības pamati Bt Lekcija
29.01.2024-10.03.2024
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Meha2004 Lietišķā mehānika Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-10.03.2024
lekc./pr.d.
Jēkabsone Jeļena
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ2044 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Groma Linda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Balodis Juris
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-14.04.2024
lekc./pr.d.
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
11.03.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
29.01.2024-03.03.2024
lekc./pr.d.
Jēkabsone Jeļena
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
25.03.2024-05.05.2024
lekc./pr.d. BISK
Paulsone Inta
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
29.01.2024-03.03.2024
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
04.03.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)
G0816(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d. BISK
Paulsone Inta
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2044 Produktu dizains Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
29.01.2024-03.03.2024
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
04.03.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)
G0816(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
lekc./pr.d. BISK
Paulsone Inta
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2044 Produktu dizains Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
29.01.2024-03.03.2024
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
04.03.2024-14.04.2024
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 VadZ2015 Stresa vadība Lekcija
BISK
G0413(PLK)
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ2044 Produktu dizains Bp Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
29.02.2024
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 VadZ2015 Stresa vadība Prakt.darbi
BISK
G0413(PLK)
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)
G0907(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2