Atpakaļ

G0506 Mežzinātne Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Studiju kursa "Medniecība " teoretiskās un praktiskās nodarbības notiks Kalsnavā no 12. -15. septembrīm 2023.g.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Jesemčika Anna
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Eglīte Aija
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MatZ2008 Koksnes mācība A Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Sarmulis Ziedonis
48. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
HidZ3026 Meža meliorācija B Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
kursa projekts
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Jesemčika Anna
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Eglīte Aija
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Jesemčika Anna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MežZ2038 Sugu un biotopu aizsardzība B Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Straupe Inga, Čakšs Roberts
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MatZ2008 Koksnes mācība A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0507(PLK)

Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
HidZ3026 Meža meliorācija B Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
kursa projekts
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 MašZ2014 Tehniskā grafika A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Gailums Guntis
410. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MežZ2038 Sugu un biotopu aizsardzība B Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Straupe Inga, Čakšs Roberts
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība A Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Sarmulis Ziedonis
48. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
HidZ3025 Meža meliorācija B Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Biol2002 Dendroloģija A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

MežZ2038 Sugu un biotopu aizsardzība B Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Čakšs Roberts
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība A Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Sarmulis Ziedonis
48. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
HidZ3025 Meža meliorācija B Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MašZ2014 Tehniskā grafika A Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ2014 Tehniskā grafika A Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Citi2036 Pamatzināšanas valsts aizsardzībai B Lekcija
02.10.2023-29.10.2023
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Sisenis Linards
Biol2002 Dendroloģija A Eksāmens
05.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 13.00 - 15.00
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MašZ2014 Tehniskā grafika A Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ2014 Tehniskā grafika A Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2036 Pamatzināšanas valsts aizsardzībai B Lekcija
02.10.2023-29.10.2023
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Sisenis Linards
Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol2002 Dendroloģija A Eksāmens
05.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 13.00 - 15.00
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 VadZ2019 Biznesa etiķete C Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0105(PLK)
G0419(PLK)
G0330(PLK)
G0215(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Liepiņa Egija Aurēlija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi2036 Pamatzināšanas valsts aizsardzībai B Lekcija
02.10.2023-29.10.2023
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Sisenis Linards

MežZ3088 Pieauguma mācība Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Indriksons Aigars
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MašZ2014 Tehniskā grafika A Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol2002 Dendroloģija A Eksāmens
05.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 13.00 - 15.00
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 VadZ2019 Biznesa etiķete C Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0105(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Liepiņa Egija Aurēlija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi2036 Pamatzināšanas valsts aizsardzībai B Lekcija
02.10.2023-29.10.2023
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Sisenis Linards

MežZ3088 Pieauguma mācība Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Indriksons Aigars
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ2014 Tehniskā grafika A Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums C Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0215(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Edgars
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ1016 Stresa un laika menedžments C Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0402(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)
G0419(PLK)
G0508(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums C Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0215(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Edgars
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ1016 Stresa un laika menedžments C Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0419(PLK)
G0508(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 ValoP226 Spāņu valoda I C Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK notiek attālināti
G0402(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)

Perez Alvarez Sergio
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
19.30-20.15 ValoP226 Spāņu valoda I C Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK notiek attālināti
G0402(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)

Perez Alvarez Sergio
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Nodarbības, kurām nav norādīts laiks
Kurss Pasniedzējs Telpa
MežZ2006 Medniecība [Latviešu] B Eksāmens
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Sisenis Linards 32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11