Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. KokMet-Koka un metāla tehnoloģijas un dizains Tekstils-Amatnieciskās tekstila tehnoloģijas un dizains
08.05.-21.05.2023. Dizainers uzņēmumā (prakse)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
30.01.2023-16.04.2023
lekc./lab.d.
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2035 Amatniecības pamati Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
511. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
27.02.2023-09.04.2023
lekc./lab.d.
Jēkabsone Jeļena
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Balodis Juris
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
ValoP205 Krievu valodas pamati I Prakt.darbi
BISK
G0402(PLK)
G0506(PLK)
G0105(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)

Mališeva Oksana
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
30.01.2023-07.05.2023
lekc./lab.d.
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ2016 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
30.01.2023-26.02.2023
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2035 Amatniecības pamati Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
511. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
27.02.2023-09.04.2023
lekc./lab.d.
Jēkabsone Jeļena
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Lekcija
Tekstils a.prg.
30.01.2023-26.02.2023
Paulsone Inta
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Balodis Juris
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2044 Produktu dizains Bp Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Boldiševica Laura
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP205 Krievu valodas pamati I Prakt.darbi
BISK
G0402(PLK)
G0506(PLK)
G0105(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)

Mališeva Oksana
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
30.01.2023-07.05.2023
lekc./lab.d.
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ2016 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
30.01.2023-07.05.2023
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2035 Amatniecības pamati Bt Prakt.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
511. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Lab.darbi
Tekstils a.prg.
30.01.2023-07.05.2023
Paulsone Inta
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Balodis Juris
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2044 Produktu dizains Bp Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Boldiševica Laura
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
30.01.2023-07.05.2023
lekc./lab.d.
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ2016 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
30.01.2023-07.05.2023
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2035 Amatniecības pamati Bt Prakt.darbi
30.01.2023-12.03.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
511. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Lab.darbi
Tekstils a.prg.
30.01.2023-07.05.2023
Paulsone Inta
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Balodis Juris
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2044 Produktu dizains Bp Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
lekc./pr.d.
Boldiševica Laura
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
27.02.2023-05.03.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
06.03.2023-30.04.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Prakt.darbi
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ2044 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Balodis Juris
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
30.01.2023-05.03.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
06.03.2023-30.04.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 VadZ2044 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Balodis Juris
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
30.01.2023-05.03.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
06.03.2023-30.04.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Lekcija
BISK
G0412(PLK)
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0215(PLK)
G0907(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Meha2004 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
KokMet a.prg.
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d./lab.d.
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ2044 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Balodis Juris
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
30.01.2023-05.03.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
06.03.2023-30.04.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Prakt.darbi
BISK
G0412(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Meha2004 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
KokMet a.prg.
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d./lab.d.
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
30.01.2023-26.02.2023
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Balodis Juris
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
16.30-17.15 Meha2004 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
KokMet a.prg.
30.01.2023-26.02.2023
lekc./pr.d./lab.d.
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Balodis Juris
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41