Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs
Laukkopība I (prakse) 13.05.2024. - 02.06.2024.
Lopkopība I (prakse) 13.05.2024. - 02.06.2024.
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā I (prakse) 13.05.2024. - 02.06.2024.
Dārzkopība I (prakse) 13.05.2024. - 02.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3139 Agroķīmija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3169 Augu aizsardzība II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3171 Dārzkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Sivicka Irina, Missa Imants
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4263 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lauk.1.1.
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
HidZ4012 Meliorācija Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d./lab.d. PVHI telpās
Krūklīte Anna Anita, Keidāne Dace, Šematoviča Ilga
LauZ3139 Agroķīmija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Lauk.1.2.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4152 Augļkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Kampuss Kaspars, Grāvīte Ilze
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
1.1.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ3139 Agroķīmija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4160 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3169 Augu aizsardzība II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3139 Agroķīmija Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lauk.1.2., Darz.
Dorbe Adrija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3171 Dārzkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
Lekc./pr.d.
Sivicka Irina, Missa Imants
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4263 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lauk.1.1.
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
HidZ4012 Meliorācija Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
29.01.2024-25.02.2024
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ4012 Meliorācija Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne a.prg.
26.02.2024-21.04.2024
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d./lab.d. PVHI telpās
Krūklīte Anna Anita, Keidāne Dace, Šematoviča Ilga
LauZ3139 Agroķīmija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Lauk.1.2.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4152 Augļkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
Lekc./pr.d.
Kampuss Kaspars, Grāvīte Ilze
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
1.1.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ3139 Agroķīmija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4160 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3139 Agroķīmija Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
Lauk.1.2., Darz.
Dorbe Adrija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4160 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3171 Dārzkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
Lekc./pr.d.
Sivicka Irina, Missa Imants
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lauk.1.1.
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
HidZ4012 Meliorācija Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne a.prg.
26.02.2024-21.04.2024
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d./lab.d. PVHI telpās
Krūklīte Anna Anita, Keidāne Dace, Šematoviča Ilga
LauZ2048 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kreišmane Dzidra
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4152 Augļkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
Lekc./pr.d.
Kampuss Kaspars, Grāvīte Ilze
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ4263 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Bimšteine Gunita, Kaņeps Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3139 Agroķīmija Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lauk.1.1.
Dorbe Adrija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4160 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lauk.1.2., Darz
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4154 Dārzeņkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
Lekc./pr.d.
Missa Imants, Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d./lab.d. PVHI telpās
Krūklīte Anna Anita, Keidāne Dace, Šematoviča Ilga
LauZ3139 Agroķīmija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Lauk.1.1., Darz.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2048 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kreišmane Dzidra
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
1.2.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ4263 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Bimšteine Gunita, Kaņeps Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3139 Agroķīmija Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lauk.1.1.
Dorbe Adrija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lauk.1.2., Darz
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-18.02.2024
Lekc./pr.d.
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.02.2024-10.03.2024
Lekc./pr.d.
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.03.2024-24.03.2024
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
25.03.2024-07.04.2024
Lekc./pr.d.
Ņikonova Viktorija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.04.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4154 Dārzeņkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
Lekc./pr.d.
Missa Imants, Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
Švarta Agrita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
Lekc./pr.d.
Švarta Agrita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3139 Agroķīmija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Lauk.1.1., Darz.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2048 Lopbarības ražošana Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kreišmane Dzidra
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
1.2.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
29.01.2024-25.02.2024
Bimšteine Gunita, Kaņeps Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lauk.1.2., Darz
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Paura Līga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-18.02.2024
Lekc./pr.d.
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.02.2024-10.03.2024
Lekc./pr.d.
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.03.2024-24.03.2024
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
25.03.2024-07.04.2024
Lekc./pr.d.
Ņikonova Viktorija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.04.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4154 Dārzeņkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Missa Imants, Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
Švarta Agrita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-28.04.2024
Lekc./pr.d.
Švarta Agrita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2048 Lopbarības ražošana Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kreišmane Dzidra
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.02.2024-10.03.2024
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.03.2024-24.03.2024
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-18.02.2024
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
25.03.2024-07.04.2024
Ņikonova Viktorija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.04.2024-21.04.2024
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3131 Digitālais mārketings Lekcija
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0816(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Paura Līga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-18.02.2024
Lekc./pr.d.
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.02.2024-10.03.2024
Lekc./pr.d.
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
11.03.2024-24.03.2024
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
25.03.2024-07.04.2024
Lekc./pr.d.
Ņikonova Viktorija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.04.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Švarta Agrita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Švarta Agrita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
HidZ4012 Meliorācija Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
26.02.2024-21.04.2024
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.02.2024-10.03.2024
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.03.2024-24.03.2024
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-18.02.2024
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
25.03.2024-07.04.2024
Ņikonova Viktorija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.04.2024-21.04.2024
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3131 Digitālais mārketings Lekcija
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0816(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Paura Līga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.01.2024-11.02.2024
Lekc./pr.d.
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.02.2024-03.03.2024
Lekc./pr.d.
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
11.03.2024-24.03.2024
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
25.03.2024-07.04.2024
Lekc./pr.d.
Ņikonova Viktorija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.04.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
HidZ4012 Meliorācija Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
26.02.2024-21.04.2024
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

LauZ3169 Augu aizsardzība II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
16.30-17.15 LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
25.03.2024-07.04.2024
Ņikonova Viktorija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.04.2024-21.04.2024
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
11.03.2024-24.03.2024
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
26.03.2024
Lekc./pr.d.
Ņikonova Viktorija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
09.04.2024
Lekc./pr.d.
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3169 Augu aizsardzība II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1