Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs
Laukkopība I (prakse) 13.05.2024. - 02.06.2024.
Lopkopība I (prakse) 13.05.2024. - 02.06.2024.
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā I (prakse) 13.05.2024. - 02.06.2024.
Dārzkopība I (prakse) 13.05.2024. - 02.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4263 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d./lab.d. PVHI telpās
Krūklīte Anna Anita, Keidāne Dace, Šematoviča Ilga
LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ4160 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4263 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d./lab.d. PVHI telpās
Krūklīte Anna Anita, Keidāne Dace, Šematoviča Ilga
LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ4160 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4160 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d./lab.d. PVHI telpās
Krūklīte Anna Anita, Keidāne Dace, Šematoviča Ilga
LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ4263 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4160 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d./lab.d. PVHI telpās
Krūklīte Anna Anita, Keidāne Dace, Šematoviča Ilga
LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ4263 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Paura Līga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ekon3131 Digitālais mārketings Lekcija
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0816(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Paura Līga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Ekon3131 Digitālais mārketings Lekcija
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0816(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Lekcija
Lopk a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Paura Līga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2