Atpakaļ

G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
BISK Ievadkurss mākslīgajā intelektā notiks E vidē
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2049 Cilvēku resursu vadība B Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Kūlupa Vizma
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3078 Kvalitātes nodrošināšanas metodes B Lekcija
04.09.2023-01.10.2023
23.10.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d.
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3078 Kvalitātes nodrošināšanas metodes B Lekcija
02.10.2023-22.10.2023
Lekc./pr.d.
Blija Anita
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0604(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ1016 Stresa un laika menedžments C Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0112(PLK)
G0330(PLK)
G0608(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze B Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2049 Cilvēku resursu vadība B Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Kūlupa Vizma
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3078 Kvalitātes nodrošināšanas metodes B Lekcija
04.09.2023-01.10.2023
23.10.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d.
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3078 Kvalitātes nodrošināšanas metodes B Lekcija
02.10.2023-22.10.2023
Lekc./pr.d.
Blija Anita
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ1016 Stresa un laika menedžments C Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0112(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Ekon4082 Pārtikas mārketings B Lekcija
04.09.2023-08.10.2023
16.10.2023-05.11.2023
Lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā B Prakt.darbi
30.10.2023-26.11.2023
Hakova Valda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0604(PLK)
G0608(PLK)

Lagzdiņš Ainis
zāle. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ekon4082 Pārtikas mārketings B Lekcija
04.09.2023-08.10.2023
16.10.2023-05.11.2023
Lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā B Prakt.darbi
30.10.2023-26.11.2023
Hakova Valda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
G0604(PLK)
G0608(PLK)

Lagzdiņš Ainis
zāle. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Liepa Sindija
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ekon4082 Pārtikas mārketings B Lekcija
04.09.2023-08.10.2023
16.10.2023-05.11.2023
Lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā B Prakt.darbi
30.10.2023-26.11.2023
Hakova Valda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon4082 Pārtikas mārketings B Lekcija
04.09.2023-08.10.2023
16.10.2023-05.11.2023
Lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā B Lekcija
30.10.2023-26.11.2023
Hakova Valda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā B Prakt.darbi
30.10.2023-26.11.2023
Hakova Valda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš C Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0608(PLK)

Zagorska Jeļena, Ķince Tatjana
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
14.30-15.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija C Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0608(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā B Lekcija
30.10.2023-26.11.2023
Hakova Valda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš C Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0608(PLK)

Zagorska Jeļena, Ķince Tatjana
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
15.30-16.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija C Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0608(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā B Lekcija
30.10.2023-26.11.2023
Hakova Valda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā B Lekcija
30.10.2023-26.11.2023
Hakova Valda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18