Atpakaļ

G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ1014 Higiēnas prasības uzņēmumā A Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate3029 Lietišķā matemātika I A Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Zeidmane Anda
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate3029 Lietišķā matemātika I A Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d.
Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ1014 Higiēnas prasības uzņēmumā A Prakt.darbi
04.09.2023-29.10.2023
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate3029 Lietišķā matemātika I A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d.
Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Mate3029 Lietišķā matemātika I A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d.
Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1059 Profesionālā angļu valoda A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 PārZ1013 Likumdošana pārtikas nozarē A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Valo1059 Profesionālā angļu valoda A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 PārZ1013 Likumdošana pārtikas nozarē A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Valo1059 Profesionālā angļu valoda A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Valo1059 Profesionālā angļu valoda A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2020 Neorganiskā un analītiskā ķīmija A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 PārZ1011 Pārtikas zinātnes pamati I A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Kļava Dace, Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija A Lekcija
2.ned.-04.09.2023-29.10.2023
G0604(PLK)

Ozola Liene
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija A Lekcija
2.ned.-30.10.2023-24.12.2023
G0604(PLK)

Sazonova Sanita
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Ķīmi2020 Neorganiskā un analītiskā ķīmija A Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 PārZ1011 Pārtikas zinātnes pamati I A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Krūma Zanda, Tomsone Lolita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija A Lab.darbi
04.09.2023-29.10.2023
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija A Lab.darbi
30.10.2023-24.12.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Ķīmi2020 Neorganiskā un analītiskā ķīmija A Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 PārZ1014 Higiēnas prasības uzņēmumā A Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Sazonova Sanita
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1014 Higiēnas prasības uzņēmumā A Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Sazonova Sanita
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija A Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-29.10.2023
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija A Lab.darbi
1.ned.-30.10.2023-24.12.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Ķīmi2020 Neorganiskā un analītiskā ķīmija A Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2