Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. KokMet-Koka un metāla tehnoloģijas un dizains Tekstils-Amatnieciskās tekstila tehnoloģijas un dizains
BISK Ievadkurss mākslīgajā intelektā notiks E vidē
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
MatZ4026 Eksperimentāli radošā domāšana telpā Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Ligute-Millere Linda
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4058 Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2045 Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0330(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
MatZ4026 Eksperimentāli radošā domāšana telpā Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Ligute-Millere Linda
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4058 Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2045 Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Bp Lekcija
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2046 Eksperimenti tekstiltehnoloģijās Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ligute-Millere Linda
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2046 Eksperimenti tekstiltehnoloģijās Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Jēkabsone Jeļena
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4058 Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Prakt.darbi
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2045 Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3003 Personāla vadība Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0604(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0816(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Bp Prakt.darbi
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2046 Eksperimenti tekstiltehnoloģijās Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ligute-Millere Linda
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2046 Eksperimenti tekstiltehnoloģijās Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Jēkabsone Jeļena
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4058 Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Prakt.darbi
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ4019 Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ4019 Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3003 Personāla vadība Bb Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0413(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 MatZ4019 Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Kozule Arita
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4019 Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0105(PLK)
G0112(PLK)
G0816(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MašZ4062 Ergonomika Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Vronska Nataļja
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4062 Ergonomika Bt Lekcija
04.09.2023-10.12.2023
lekc./pr.d.
Vronskis Olafs
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4062 Ergonomika Bt Lekcija
11.12.2023-24.12.2023
Briede Baiba
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
G0816(PLK)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 MašZ4061 SolidWorks dizainam Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 MašZ4061 SolidWorks dizainam Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5