Kursa kods MatZ2045

Kredītpunkti 4.50

Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā96

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Priekšzināšanas

InfT1036, IT dizainā I

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZP010, Formas dizains

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

MatZ2040, Adīšanas tehnoloģijas un dizains

Aizstātais kurss

MatZB003 [GMTRB003] Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas un prasmes tamborēšanā; pārzina dažādas tehnikas un rakstus, izprot dažādu materiālu izmantojamību un pielietojumu pēc to īpašībām; spēj pielietot pēc nepieciešamības dažādās tamborēšanas tehnoloģijas (ņemot vērā produkta pielietojumu, izmaksas, izstrādes laiku, materiālus u.c.) praksē, veidojot tekstilizstrādājumu kolekciju vai tās daļas, gan pielietojot tamborēšanas tehnoloģijas dažādu mūsdienīgu un praktisku dizaina produktu radīšanā, spēj sintezēt tamborēšanu ar citām tekstiltehnoloģijām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin tamborēšanai piemērotu materiālu klāstu, to īpašībās; dažādās tamborēšanas tehnoloģijas; modeļu un piegrieztņu veidošanu, mēru noņemšanā un piegrieztņu, rakstu aprēķināšanā; materiālu izmaksās un daudzumu aprēķinos, darba izstrādes laika plānošanā (iedvesmas prezentācija, paraugu katalogs, izstrādājums)
Prot izstrādāt produktus/kolekcijas vai to daļas atbilstoši projekta prasībām no dizaina līdz reālam izstrādājumam; izvēlās konkrētam projektam atbilstošākos materiālus, piemērotākās tehnikas un tehnoloģijas, kā arī sintezē tamborēšanu ar citām tekstiltehnoloģijām; lasa un izstrādā tehniskās kartes; analizē tekstila nozares tehnoloģijas, seko to attīstībai un tendencēm (paraugu katalogs, izstrādājums, planšete tekstiltehniku sintēzē)
Spēj radīt ilglaicīgu produktu - praktisku un modernu, lētāk izgatavojamu, viegli kopjamu un ērti lietojamu. Spēj izstrādāt produktu izgatavošanas tehnoloģiskās kartes un tehnoloģiskos režīmus. Spēj prezentēt savu veikumu (individuāls projekts)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tamborējumu iedalījums, veidi, izmantojamie materiāli un darbarīki – lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h (iedvesmas prezentācija)
2. Tamborēšana ar tamboradatu. Rakstu veidi - lekcija 2 h, praktiskie darbi 1 h (paraugu mape)
3. Mežģīņtamborējumi – lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h (paraugu mape)
4. Rūtiņtamborējumi lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h (paraugu mape)
5. Formu tamborējumi - lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h (paraugu mape)
6. Tekstiltehniku sintēze – praktiskie darbi 3 h (planšete)
7. Auduma un tamborējuma savienojumi. Dekoratīvo malu veidi - lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h (paraugu mape)
8. Individuāls projekts - iedvesmas avots augs - praktiskais darbs 3 h
9. Motīvu tamborējumi. Īru mežģīnes - lekcija 1 h, praktiskie darbi 4 h (paraugu mape)
10. Franču pīne - lekcija 1 h, praktiskie darbi 3 h (paraugu mape)
11. Tamborēšana pēc piegrieztnēm, izstrādājuma sašaurināšana, paplatināšana, formu veidošana - lekcija 1 h
12. Tamborēšana ar dakšiņu- lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h (paraugu mape)
13. Tamborēšana ar tunēzisko tamboradatu - lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h (paraugu mape)
14. Individuālā projekta izstrāde, prezentēšana – praktiskie darbi 8 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un prezentēti patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Iedvesmas prezentācija par konkrētu tēmu (tēma tiek izlozēta)
Paraugu katalogs (ar dažādiem materiāliem tamborēti raksti: īsais stabiņš, vienkāršais stabiņš (tamborējot aiz aizmugurējās cilpas malas), stabiņš ar 2 un/vai vairāk apmetumiem (tamborējot aiz priekšējās cilpas malas), rūtiņtamborējums, formu tamborējumi (aplis un kvadrāts/trīsstūris), mežģīņu tamborējums, motīvu tamborējums, īru mežģīnes, auduma savienojums ar tamborējumu, franču pīne, tunēziskais tamborējums, tamborējums uz dakšiņas.
Planšete tekstiltehniku sintēze 30x 30 cm, “Dabas motīvs” (dažādas tehnikas, materiāli, faktūras, efekti)
Individuāls projekts - izstrādājums, iedvesmas avots - augs/dabas forma (tiek izlozēts). Produktam jābūt funkcionālam, saistībai ar augu (forma, krāsa, uzbūve, struktūra utt.), tamborējums vismaz 50%. Izpētes materiāls, iedvesmas planšete, A3 vizuālā planšete, reklāmas buklets.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katrs darbs tiek novērtēts 10 ballu sistēmā, gala vērtējumu veido vidējā atzīme.
Praktisko darbu vērtēšanas kritēriji (kopā 9 vai 10 balles):
• atbilstība uzdevumam 2 punkti,
• izpildīti visi nosacījumi/satur visus komponentus 2 punkti,
• kvalitāte 2 punkti
• krāsu saskaņa, kompozīcija, proporcijas 2 punkti
• iekļaušanās laikā 1 punkts

• izcils sniegums/inovācija 1 punkts

Obligātā literatūra

• Bārndena B. Tamborēšanas rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 256 lpp.
• Gandertone L. Lielā rokdarbu grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 256 lpp.
• Ītone Dž. Tamborēšana. 300 padomi, tenhiskie paņēmieni un amata noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 158 lpp.
• Stenfīlda L. 100 ziedi. Tamborēti un adīti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 128.lpp.

Papildliteratūra

• Bārndena B. Tamborējumi. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 256 lpp.
• Smita S. 150 tamborēti malu un rotājumu raksti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

Periodika un citi informācijas avoti

• Raverly - a knit and crochet community. Pieejams: http://www.raverly.com
• 1000+ ideas about Crocheting on Pinterest. Pieejams: http://www.pinterest.com
• Video tutorial crochet. Pieejams: https://www.youtube.com/results?search_query=video+tutorial+crochet

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība " obligātajā daļā pilna laika un nepilna laika studijās ar specializāciju Tekstila tehnoloģijas un dizains.