Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. GrFin-Grāmatvedība un finanses IETA-Ilgtspējīga ekonomika un teritorijas attīstība Uznd-Biznesa procesu vadība
Visas grupas 1g 2g 3g
BISK Ievadkurss mākslīgajā intelektā notiks E vidē
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
30.10.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
30.10.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Irmeja Aļona
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Prakt.darbi
1g, 3g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Joma Laura
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Prakt.darbi
1g, 3g gr.
04.09.2023-29.10.2023
Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Prakt.darbi
1g, 3g gr.
30.10.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3046 Vērtspapīru tirgus B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Jakušonoka Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3065 Kvalitātes vadība B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Muška Aina
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Irmeja Aļona
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Prakt.darbi
IETA a.prg.
3g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Pelše Modrīte
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Prakt.darbi
1g, 3g gr.
04.09.2023-29.10.2023
Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Prakt.darbi
1g, 3g gr.
30.10.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3046 Vērtspapīru tirgus B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Jakušonoka Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3065 Kvalitātes vadība B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Muška Aina
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Prakt.darbi
IETA a.prg.
3g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Pelše Modrīte
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Prakt.darbi
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3143 Inovācija ilgtspējai B Lekcija
IETA a.prg.
3g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Oļševska Agnese
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2019 Biznesa etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Līdaka Elīza Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3065 Kvalitātes vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Muška Aina
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
3g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Pelše Modrīte
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3065 Kvalitātes vadība B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Muška Aina
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3143 Inovācija ilgtspējai B Prakt.darbi
IETA a.prg.
3g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Oļševska Agnese
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2019 Biznesa etiķete B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Līdaka Elīza Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Prakt.darbi
2g gr.
30.10.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
3g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Pelše Modrīte
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Prakt.darbi
2g gr.
04.09.2023-29.10.2023
Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ2019 Biznesa etiķete B Lekcija
Uznd, GrFin, IETA a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0506(PLK)
G0419(PLK)
G0330(PLK)
G0215(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Liepiņa Egija Aurēlija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija C Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Prakt.darbi
2g gr.
30.10.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Prakt.darbi
2g gr.
04.09.2023-29.10.2023
Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ2019 Biznesa etiķete B Prakt.darbi
Uznd, GrFin, IETA a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0506(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Liepiņa Egija Aurēlija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija C Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3138 Ekonometrija A Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3138 Ekonometrija A Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Arhipova Irina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon3138 Ekonometrija A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18