Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1g 2g
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Kizika Baiba
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon1012 Mikroekonomika A Prakt.darbi
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
04.09.2023-01.10.2023
Dobele Madara
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments B Prakt.darbi
2g gr.
02.10.2023-24.12.2023
Dobele Madara
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Kizika Baiba
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon1012 Mikroekonomika A Prakt.darbi
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
04.09.2023-01.10.2023
Dobele Madara
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments B Prakt.darbi
2g gr.
02.10.2023-24.12.2023
Dobele Madara
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Filz1025 Filozofija A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Brāzma Gunārs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon1012 Mikroekonomika A Prakt.darbi
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2036 Socioloģija A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Kronberga Ginta
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3017 Komandas menedžments B Prakt.darbi
1g gr.
02.10.2023-24.12.2023
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Prakt.darbi
2g gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Valujeva Kristīne
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Filz1025 Filozofija A Seminārs
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Brāzma Gunārs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon1012 Mikroekonomika A Prakt.darbi
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2036 Socioloģija A Seminārs
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Kronberga Ginta
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3017 Komandas menedžments B Prakt.darbi
1g gr.
02.10.2023-24.12.2023
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci2036 Socioloģija A Seminārs
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Kronberga Ginta
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Prakt.darbi
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Filz1025 Filozofija A Seminārs
1g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Brāzma Gunārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0112(PLK)
G0419(PLK)
G0816(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Prakt.darbi
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Prakt.darbi
1g gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Dobele Aina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
2g gr.
04.09.2023-24.12.2023
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Dobele Aina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18