Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā cikla profesionālā
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas grupas 1 2 4-EN 5-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3046 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Lekcija
1, 2 gr.
30.01.2023-26.03.2023
Grinberga Linda
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Lekcija
1, 2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
5.1.1 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-26.02.2023
Bārzdiņa Dace
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
1 gr.
27.02.2023-26.03.2023
Aplociņa Elita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
1 gr.
27.03.2023-07.05.2023
Bārzdiņa Dace
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete6023 Fizioloģija II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
Jonova Sintija
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lekcija
1, 2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
9.30 lekcijas notiks tikai 2 nedēļas
Lūsis Ivars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
ValoP205 Krievu valodas pamati I Bb Prakt.darbi
1, 2, 4-EN gr.
BISK
G0402(PLK)
G0506(PLK)
G0105(PLK)
G0419(PLK)
G0508(PLK)

Mališeva Oksana
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.1.1 un 4.1.2 grupa
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.2.1 grupa
Jonova Sintija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.2.2 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
09.30-10.15 LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
06.02.2023
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
06.03.2023
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3046 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-26.03.2023
Grinberga Linda
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Lekcija
1, 2 gr.
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
1, 2 gr.
07.02.2023
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
1, 2 gr.
07.03.2023
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.1.1 grupa
Agarska Ketija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
5.1.1 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
1 gr.
01.02.2023
Bārzdiņa Dace
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
2 gr.
08.02.2023
Bārzdiņa Dace
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
1 gr.
01.03.2023
Aplociņa Elita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
2 gr.
08.03.2023
Aplociņa Elita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete6023 Fizioloģija II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
Jonova Sintija
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lekcija
1, 2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
9.30 lekcijas notiks tikai 2 nedēļas
Lūsis Ivars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
9.30 lekcijas 2 ned.
Lūsis Ivars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
ValoP205 Krievu valodas pamati I Bb Prakt.darbi
1, 2, 4-EN gr.
BISK
G0402(PLK)
G0506(PLK)
G0105(PLK)
G0419(PLK)
G0508(PLK)

Mališeva Oksana
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-04.05.2023
2.1.2 grupa
Agarska Ketija
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.1.1 un 4.1.2 grupa
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.2.1 grupa
Jonova Sintija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.2.2 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
20.05.2023
2.1.2 grupa
Agarska Ketija
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
30.01.2023-26.02.2023
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
27.02.2023-26.03.2023
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
27.03.2023-07.05.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3046 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-26.03.2023
Grinberga Linda
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
1, 2 gr.
30.01.2023-26.02.2023
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
1, 2 gr.
27.02.2023-26.03.2023
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
1, 2 gr.
27.03.2023-07.05.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.1.1 grupa
Agarska Ketija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-26.02.2023
Bārzdiņa Dace
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
2 gr.
27.02.2023-26.03.2023
Aplociņa Elita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
2 gr.
27.03.2023-07.05.2023
Bārzdiņa Dace
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.2 grupa
Gāliņa Daiga
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.1 grupa
Gaveika Evita
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.1.2 grupa
Jonova Sintija
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Lekcija
1, 2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
9.30 lekcijas 2 ned.
Lūsis Ivars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.1.1 grupa
Jonova Sintija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-04.05.2023
2.1.2 grupa
Agarska Ketija
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.2.1 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
20.05.2023
2.1.2 grupa
Agarska Ketija
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-26.02.2023
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
27.02.2023-26.03.2023
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
27.03.2023-07.05.2023
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Lekcija
1, 2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
attālināti
Valdovska Anda
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
Aplociņa Elita
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3046 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
30.01.2023-26.03.2023
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.1.1 un 2.1.2 grupas
Ārne Astra, Plivča Alma
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.1 grupa
Agarska Ketija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
Aplociņa Elita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.2 grupa
Gāliņa Daiga
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.1 grupa
Gaveika Evita
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.1.2 grupa
Jonova Sintija
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Lekcija
1, 2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.1.1 un 4.1.2 grupas
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
5.1.2 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.1.1 grupa
Jonova Sintija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.2.1 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-04.05.2023
5.1.1 un 5.1.2 grupas
Gatiņa Linda
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
5-EN gr.
20.05.2023
5.1.1 un 5.1.2 grupas
Gatiņa Linda
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
12.30-13.15 LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
27.02.2023
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
06.02.2023
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
06.03.2023
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Lekcija
1, 2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
attālināti
Valdovska Anda
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-30.04.2023
Aplociņa Elita
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3046 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-26.03.2023
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.1.1 un 2.1.2 grupas
Ārne Astra, Plivča Alma
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.1 grupa
Agarska Ketija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-30.04.2023
Aplociņa Elita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.2 grupa
Gaveika Evita
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Geine-Romanova Lilija
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.1.1 un 4.1.2 grupas
Cerbule Inga
A102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
5.1.1 grupa
Tiļļa Sintija
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lekcija
1, 2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
5.1.2 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.3.1 grupa
Jonova Sintija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-04.05.2023
4.1.1 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-04.05.2023
4.2.1 un 4.2.2 grupa
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-26.02.2023
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
27.02.2023-26.03.2023
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
27.03.2023-07.05.2023
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
Aplociņa Elita
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3046 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-26.03.2023
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.1 grupa
Valdovska Anda
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Plivča Alma, Ārne Astra
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.2 grupa
Gaveika Evita
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.1.1 grupa
Gāliņa Daiga
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.3.1 grupa
Geine-Romanova Lilija
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.1.1 un 4.1.2 grupas
Cerbule Inga
A102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
5.1.1 grupa
Tiļļa Sintija
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.2 grupa
Gaveika Evita
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.1.1 un 2.1.2 grupas
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.1 un 2.2.2 grupas
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.3.1 grupa
Gāliņa Daiga
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.3.1 grupa
Jonova Sintija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-04.05.2023
4.1.1 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-04.05.2023
4.2.1 un 4.2.2 grupa
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Lekcija
1, 2, 4-EN gr.
BISK
G0412(PLK)
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)
G0907(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
1, 2 gr.
BISK
G0215(PLK)

Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
Aplociņa Elita
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.1 grupa
Valdovska Anda
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Plivča Alma, Ārne Astra
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
5.1.2 grupa
Agarska Ketija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
Aplociņa Elita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.1.1 grupa
Gāliņa Daiga
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.1 un 2.2.2 grupas
Geine-Romanova Lilija
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.2.1 un 4.2.2 grupas
Cerbule Inga
A102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.2 grupa
Gaveika Evita
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.1 un 2.2.2 grupas
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.3.1 grupa
Gāliņa Daiga
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.3.1 grupa
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-04.05.2023
4.1.2 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.2.2 grupa
Jonova Sintija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
1, 2 gr.
BISK
G0215(PLK)

Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
attālināti
Balode Madara Beāte
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.2 grupa
Valdovska Anda
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.3.1 grupa
Ārne Astra, Plivča Alma
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
5.1.2 grupa
Agarska Ketija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
VadZ2015 Stresa vadība Prakt.darbi
1, 2, 4-EN gr.
BISK
Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-30.04.2023
Aplociņa Elita
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.2.1 un 4.2.2 grupas
Cerbule Inga
A102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.1 grupa
Gaveika Evita
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.1.1 un 2.1.2 grupas
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.2 grupa
Gāliņa Daiga
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.2.1 un 4.2.2 grupas
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
A301. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.3.1 grupa
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-04.05.2023
4.1.2 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
4.2.2 grupa
Jonova Sintija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-17.15 Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.2 grupa
Gāliņa Daiga
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.1 un 2.2.2 grupas
Ārne Astra, Plivča Alma
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
attālināti
Balode Madara Beāte
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.2 grupa
Valdovska Anda
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.3.1 grupa
Ārne Astra, Plivča Alma
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Ārne Astra, Plivča Alma
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.1.2 grupa
Gāliņa Daiga
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.2 grupa
Gaveika Evita
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
5.1.1 un 5.1.2 grupas
Cerbule Inga
A102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.1 grupa
Gaveika Evita
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.1.1 un 2.1.2 grupas
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
5.1.1 un 5.1.2 grupas
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
17.30-18.15 Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.1 un 2.2.2 grupas
Ārne Astra, Plivča Alma
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.1 grupa
Valdovska Anda
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Ārne Astra, Plivča Alma
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.1.2 grupa
Gāliņa Daiga
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.2 grupa
Gaveika Evita
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
5.1.1 un 5.1.2 grupas
Cerbule Inga
A102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.1 grupa
Gāliņa Daiga
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
5-EN gr.
30.01.2023-07.05.2023
5.1.1 un 5.1.2 grupas
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
18.30-19.15 Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.2.1 grupa
Valdovska Anda
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-07.05.2023
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-07.05.2023
2.2.1 grupa
Gāliņa Daiga
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8