Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs
Dārzkopība I (prakse) 01.05.2023. - 21.05.2023.
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā I (prakse) 01.05.2023. - 21.05.2023.
Laukkopība I (prakse) 01.05.2023. -21.05.2023.
Lopkopība I (prakse) 01.05.2023. - 21.05.2023.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4160 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3169 Augu aizsardzība II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.01.2023-12.03.2023
Paura Līga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3139 Agroķīmija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Lauk.1.2.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
1.1.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Krūklīte Anna Anita, Keidāne Dace, Šematoviča Ilga
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ3171 Dārzkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
30.01.2023-12.03.2023
Sivicka Irina, Missa Imants
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4152 Augļkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.02.2023
Grāvīte Ilze
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4152 Augļkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
27.02.2023-23.04.2023
Lekc./lab.d.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-26.02.2023
Kaņeps Jānis, Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4160 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Lekc./pr.d.
Plūduma-Pauniņa Ieva
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3169 Augu aizsardzība II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Paura Līga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3139 Agroķīmija Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Dorbe Adrija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3139 Agroķīmija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Lauk.1.2.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
1.1.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Krūklīte Anna Anita, Keidāne Dace, Šematoviča Ilga
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ3171 Dārzkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Sivicka Irina, Missa Imants
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4152 Augļkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./lab.d.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Kaņeps Jānis, Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ3139 Agroķīmija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
27.03.2023-23.04.2023
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4160 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Plūduma-Pauniņa Ieva
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3169 Augu aizsardzība II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Paura Līga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3139 Agroķīmija Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Dorbe Adrija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.1.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.2.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Krūklīte Anna Anita, Keidāne Dace, Šematoviča Ilga
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ3171 Dārzkopības produkcijas ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Sivicka Irina, Missa Imants
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4152 Augļkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Lekc./lab.d.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Kaņeps Jānis, Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ3139 Agroķīmija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
27.03.2023-23.04.2023
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4160 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Plūduma-Pauniņa Ieva
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3169 Augu aizsardzība II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4154 Dārzeņkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Missa Imants, Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4263 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

HidZ4012 Meliorācija Bp Lekcija
Lauk a.prg.
20.02.2023-16.04.2023
Rībena Anita
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ3139 Agroķīmija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Lauk.1.1., Darz.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
1.2.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4090 Veterinārijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Krūklīte Anna Anita, Keidāne Dace, Šematoviča Ilga
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
05.04.2023
Ņikonova Viktorija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lauk.1.1., Darz.
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4244 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ3139 Agroķīmija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4263 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4154 Dārzeņkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Missa Imants, Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4263 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

HidZ4012 Meliorācija Bp Lekcija
Lauk a.prg.
20.02.2023-16.04.2023
Rībena Anita
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ3139 Agroķīmija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Lauk.1.1., Darz.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
1.2.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lauk.1.1., Darz.
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2048 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Uzne a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ4263 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4154 Dārzeņkopība II Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-12.03.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Missa Imants, Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
31.01.2023
07.02.2023
14.02.2023
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
21.02.2023
28.02.2023
07.03.2023
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
14.03.2023
21.03.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
28.03.2023
04.04.2023
Ņikonova Viktorija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.04.2023
18.04.2023
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
01.02.2023
08.02.2023
15.02.2023
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.02.2023
01.03.2023
08.03.2023
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
15.03.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.03.2023
Bārzdiņa Dace
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
29.03.2023
Ņikonova Viktorija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
12.04.2023
Bārzdiņa Dace
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
19.04.2023
Bārzdiņa Dace
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lauk.1.1., Darz.
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2048 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Uzne a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 HidZ4012 Meliorācija Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Rībena Anita
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
BISK Lopk
Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
31.01.2023
07.02.2023
14.02.2023
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
21.02.2023
28.02.2023
07.03.2023
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
14.03.2023
21.03.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
28.03.2023
04.04.2023
Ņikonova Viktorija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.04.2023
18.04.2023
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
01.02.2023
08.02.2023
15.02.2023
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.02.2023
01.03.2023
08.03.2023
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
15.03.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.03.2023
Bārzdiņa Dace
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
29.03.2023
05.04.2023
Ņikonova Viktorija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
12.04.2023
19.04.2023
Bārzdiņa Dace
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lauk.1.2.
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2048 Lopbarības ražošana Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 HidZ4012 Meliorācija Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
30.01.2023-19.02.2023
Rībena Anita
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ4012 Meliorācija Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne a.prg.
20.02.2023-16.04.2023
Rībena Anita
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
BISK Lopk
Kirila Kitija
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
31.01.2023
07.02.2023
14.02.2023
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
21.02.2023
28.02.2023
07.03.2023
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
14.03.2023
21.03.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
28.03.2023
04.04.2023
Ņikonova Viktorija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.04.2023
18.04.2023
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
01.02.2023
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.02.2023
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
15.03.2023
22.03.2023
Bārzdiņa Dace
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
29.03.2023
05.04.2023
Ņikonova Viktorija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
12.04.2023
19.04.2023
Bārzdiņa Dace
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lauk.1.2.
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2048 Lopbarības ražošana Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 HidZ4012 Meliorācija Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne a.prg.
20.02.2023-16.04.2023
Rībena Anita
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
31.01.2023
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
21.02.2023
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
14.03.2023
21.03.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
28.03.2023
04.04.2023
Ņikonova Viktorija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.04.2023
18.04.2023
Bārzdiņa Dace
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
15.03.2023
22.03.2023
Bārzdiņa Dace
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
29.03.2023
Ņikonova Viktorija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
12.04.2023
Bārzdiņa Dace
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Lauk.1.2.
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1