Atpakaļ

G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. Auto-Autotransports LsTeh-Lauksaimniecības tehnika
Visas grupas 1 3
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 TraZ4025 Autoelektroiekārtas B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4250 Spēkrati I B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
2.ned.
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4250 Spēkrati I B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
1.ned.
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4056 Hidraulika un hidropiedziņa II A Lekcija
Kronbergs Ēriks
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4053 Mašīnu dinamika I A Lekcija
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 TraZ4025 Autoelektroiekārtas B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
2.ned.
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4025 Autoelektroiekārtas B Lab.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
1.ned.
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4250 Spēkrati I B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4056 Hidraulika un hidropiedziņa II A Lab.darbi
1.ned.
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4056 Hidraulika un hidropiedziņa II A Prakt.darbi
2.ned.
Šmits Mareks
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4053 Mašīnu dinamika I A Prakt.darbi
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ2038 Agronomijas pamati I B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

TraZ4056 Spēkratu uzbūve B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3162 Materiālu pretestība II A Lekcija
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4058 Autoceļi un satiksmes vadība I B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
Šmigins Ruslans
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4250 Spēkrati I B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 LauZ2038 Agronomijas pamati I B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

TraZ4056 Spēkratu uzbūve B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3016 Mašīnu elementi I A Lekcija
2.ned.
G0413(PLK)

Gailis Māris
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3162 Materiālu pretestība II A Prakt.darbi
1.ned.
Kaķītis Aivars
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4058 Autoceļi un satiksmes vadība I B Prakt.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
Šmigins Ruslans
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4234 Lopkopības tehnoloģija B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
Priekulis Juris
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 LauZ2038 Agronomijas pamati I B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

TraZ4056 Spēkratu uzbūve B Prakt.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3016 Mašīnu elementi I A Lekcija
G0413(PLK)

Gailis Māris
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4056 Spēkratu uzbūve B Lab.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4234 Lopkopības tehnoloģija B Prakt.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 TraZ4056 Spēkratu uzbūve B Lab.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 JurZ3046 Komerctiesības C Lekcija
BISK
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Pokotinskis Stepans
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MašZ3016 Mašīnu elementi I A Lab.darbi
2.ned.-31.10.2022-25.12.2022
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3162 Materiālu pretestība II A Lab.darbi
1.ned.-24.10.2022-11.12.2022
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 JurZ3046 Komerctiesības C Lekcija
2.ned.
BISK
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Pokotinskis Stepans
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3046 Komerctiesības C Prakt.darbi
1.ned.
BISK
G0614(PLK)
G0506(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)

Pokotinskis Stepans
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MašZ3016 Mašīnu elementi I A Lab.darbi
2.ned.-31.10.2022-25.12.2022
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3162 Materiālu pretestība II A Lab.darbi
1.ned.-24.10.2022-11.12.2022
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 LauZ4206 Graudu kaltēšana un glabāšana C Lekcija
BISK
G0215(PLK)

Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 LauZ4206 Graudu kaltēšana un glabāšana C Prakt.darbi
BISK
G0215(PLK)

Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5