Atpakaļ

G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Filz2012 Filozofija A Lekcija
G0412(PLK)

Leikums Leonards
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija A Lekcija
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
26.09.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2018 Informātika I A Lekcija
2.ned.
G0412(PLK)

Veiss Kārlis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
1.ned.-03.10.2022-25.12.2022
lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Filz2012 Filozofija A Seminārs
G0412(PLK)

Leikums Leonards
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
Dūma Māra, Miķelsone Velga
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih2035 Inženierpsiholoģija A Prakt.darbi
26.09.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
1.2.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Mate1029 Matemātika I A Lekcija
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Zeidmane Anda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
1.ned.
Dūma Māra, Miķelsone Velga
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
2.ned.
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
2.ned.
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
1.2.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
Zeidmane Anda
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
1.1.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Prakt.darbi
1.ned.
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
G0413(PLK)

Šmits Mareks
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
1.1.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
Zeidmane Anda
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
14.11.2022-25.12.2022
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I A Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Zeidmane Anda
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Zeidmane Anda
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
14.11.2022-25.12.2022
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5