Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Agronomija (prakse) 23.05.2022.- 10.06.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gulbe Ingūna
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
28.03.2022-24.04.2022
Kreišmane Dzidra
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
31.01.2022-17.04.2022
Gaile Zinta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
Uzne, Lopk a.prg.
31.01.2022-17.04.2022
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
Darz, Uzne a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
Darguža Madara
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
1.2.
Putniece Gundega
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3053 Laukkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
1.1.
Putniece Gundega
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gulbe Ingūna
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
28.03.2022-24.04.2022
Kreišmane Dzidra
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
1.ned.-31.01.2022-10.04.2022
Gaile Zinta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
Uzne, Lopk a.prg.
1.ned.-31.01.2022-10.04.2022
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
2.ned.-31.01.2022-10.04.2022
Putniece Gundega
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
Darz, Uzne a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
Darguža Madara
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
1.2.
Putniece Gundega
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3053 Laukkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
1.1.
Putniece Gundega
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
31.01.2022-13.03.2022
Hohlova Vera
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
14.03.2022-24.04.2022
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gulbe Ingūna
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
31.01.2022-17.04.2022
Putniece Gundega
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
Lauk a.prg.
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
Darguža Madara
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
Darz, Uzne a.prg.
1.ned.-31.01.2022-24.04.2022
Darguža Madara
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
1.ned.-31.01.2022-24.04.2022
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
Putniece Gundega
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-31.01.2022-24.04.2022
1.2.
Putniece Gundega
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
2.ned.-31.01.2022-10.04.2022
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
2.ned.-11.04.2022-01.05.2022
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
2.ned.-31.01.2022-10.04.2022
Augšpole Ingrīda
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-31.01.2022-24.04.2022
1.1.
Putniece Gundega
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
1.ned.-31.01.2022-13.03.2022
Hohlova Vera
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
1.ned.-14.03.2022-24.04.2022
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
2.ned.-31.01.2022-13.03.2022
Hohlova Vera
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
2.ned.-14.03.2022-24.04.2022
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
31.01.2022-24.04.2022
Tikuma Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
31.01.2022-17.04.2022
Putniece Gundega
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
Lekc./lab.d.
Ķeķe Anete
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
Darguža Madara
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
Putniece Gundega
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
31.01.2022-10.04.2022
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
11.04.2022-01.05.2022
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
31.01.2022-17.04.2022
Augšpole Ingrīda
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
31.01.2022-13.03.2022
Hohlova Vera
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
14.03.2022-24.04.2022
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
31.01.2022-13.03.2022
Hohlova Vera
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
14.03.2022-24.04.2022
Kreišmane Dzidra
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
31.01.2022-24.04.2022
Tikuma Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
1.ned.-31.01.2022-10.04.2022
Putniece Gundega
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
Lekc./lab.d.
Ķeķe Anete
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2047 Agrārpolitika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Līcīte Ieva
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
Darguža Madara
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
Putniece Gundega
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
31.01.2022-10.04.2022
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Prakt.darbi
Uzne, Lopk a.prg.
11.04.2022-01.05.2022
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2023 Dzīvnieku anatomija un fizioloģija Bp Lekcija
Lopk a.prg.
31.01.2022-24.04.2022
Cerbule Inga, Ilgaža Aija
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
1.ned.-31.01.2022-13.03.2022
Hohlova Vera
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
1.ned.-14.03.2022-24.04.2022
Kreišmane Dzidra
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
Lekc./lab.d.
Ķeķe Anete
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2047 Agrārpolitika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
Lekc./pr.d.
Līcīte Ieva
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Vete2023 Dzīvnieku anatomija un fizioloģija Bp Lekcija
Lopk a.prg.
31.01.2022-24.04.2022
Cerbule Inga, Ilgaža Aija
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
31.01.2022-10.04.2022
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
11.04.2022-01.05.2022
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Biol3007 Augu pavairošana Bb Lekcija
BISK
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3122 Biškopība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
2.ned.-31.01.2022-27.03.2022
Lauk.1.2., Darz.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2047 Agrārpolitika Bp Lekcija
Uzne a.prg.
31.01.2022-01.05.2022
Lekc./pr.d.
Līcīte Ieva
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Vete2023 Dzīvnieku anatomija un fizioloģija Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
31.01.2022-24.04.2022
Ilgaža Aija, Cerbule Inga
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
31.01.2022-10.04.2022
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
11.04.2022-01.05.2022
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Biol3007 Augu pavairošana Bb Lab.darbi
BISK
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
BISK
G0703(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3122 Biškopība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
2.ned.-31.01.2022-27.03.2022
Lauk.1.2., Darz.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Vete2023 Dzīvnieku anatomija un fizioloģija Bp Lab.darbi
Lopk a.prg.
31.01.2022-24.04.2022
Ilgaža Aija, Cerbule Inga
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
1.ned.-31.01.2022-10.04.2022
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
1.ned.-11.04.2022-01.05.2022
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Bb Lekcija
Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
BISK
G0703(PLK)

Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Bb Lekcija
Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
BISK
G0703(PLK)

Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2