Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Gailums Guntis
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4019 Matemātika I Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Krūma Zanda
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Krūma Zanda
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Gode Ina
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4019 Matemātika I Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Strupule Liene
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Mācību prakse
Sazonova Sanita, Šabovics Mārtiņš
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Gailums Guntis
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4019 Matemātika I Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Krūma Zanda
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Krūma Zanda
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Gode Ina
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4019 Matemātika I Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Strupule Liene
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Mācību prakse
Sazonova Sanita, Šabovics Mārtiņš
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Gailums Guntis
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Pušinska Baiba
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Barševska Silva
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Krūma Zanda
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Krūma Zanda
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Vronska Nataļja
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Mācību prakse
Sazonova Sanita, Šabovics Mārtiņš
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Pušinska Baiba
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Barševska Silva
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1001 Informātika I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Mācību prakse
Sazonova Sanita, Šabovics Mārtiņš
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ozola Baiba
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0614(PLK)

Cīrule Marina, Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
InfT1001 Informātika I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Ozola Baiba
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0614(PLK)

Cīrule Marina, Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
14.30-15.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Krūma Zanda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Valo1035 Profesionālā vācu valoda I Bv Prakt.darbi
03.09.2019
Mališeva Oksana
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2