Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kreicbergs Viesturs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3104 E-komercija Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0608(PLK)
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Gailis Māris
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kaufmane Dace
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kreicbergs Viesturs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3104 E-komercija Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0608(PLK)
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gailis Māris
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci2036 Socioloģija Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Kaufmane Dace
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Kreicbergs Viesturs, Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Šeļegovskis Raimunds
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Kreicbergs Viesturs, Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Kūka Pēteris
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Eglīte Aija
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Kūka Pēteris
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Eglīte Aija
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0614(PLK)

Alksne Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
15.30-16.15 SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0614(PLK)

Alksne Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Lekc./lab.d. Izvēles kurss
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0703(PLK)
G0412(PLK)
G0608(PLK)
G0614(PLK)

Perez Alvarez Sergio
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Lekc./lab.d. Izvēles kurss
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
17.30-18.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0703(PLK)
G0412(PLK)
G0608(PLK)
G0614(PLK)

Perez Alvarez Sergio
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2