Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lekcija
16.09.2019-13.10.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lekcija
14.10.2019-03.11.2019
11.11.2019-22.12.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lekcija
04.11.2019-10.11.2019
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
02.09.2019-15.09.2019
1.2.
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
16.09.2019-13.10.2019
1.2.
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
14.10.2019-03.11.2019
11.11.2019-22.12.2019
1.2.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
04.11.2019-10.11.2019
1.2.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3077 Pārtikas produktu iesaiņošana Bp Lab.darbi
02.09.2019-13.10.2019
Čakste Ilze, Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon3104 E-komercija Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0608(PLK)
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 PārZ3010 Mikrobioloģija I Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Skudra Līga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3010 Mikrobioloģija I Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
02.09.2019-15.09.2019
1.2.
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
16.09.2019-13.10.2019
1.2.
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
14.10.2019-03.11.2019
11.11.2019-22.12.2019
1.2.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
04.11.2019-10.11.2019
1.2.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3077 Pārtikas produktu iesaiņošana Bp Lekcija
28.10.2019-22.12.2019
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3077 Pārtikas produktu iesaiņošana Bp Lab.darbi
02.09.2019-13.10.2019
Čakste Ilze, Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon3104 E-komercija Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0608(PLK)
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 PārZ3010 Mikrobioloģija I Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
02.09.2019-15.09.2019
1.2.
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
16.09.2019-13.10.2019
1.2.
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
14.10.2019-03.11.2019
11.11.2019-22.12.2019
1.2.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
04.11.2019-10.11.2019
1.2.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3077 Pārtikas produktu iesaiņošana Bp Prakt.darbi
28.10.2019-22.12.2019
1.2.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3010 Mikrobioloģija I Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
02.09.2019-15.09.2019
1.1.
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
16.09.2019-13.10.2019
1.1.
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
14.10.2019-03.11.2019
11.11.2019-22.12.2019
1.1.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
04.11.2019-10.11.2019
1.1.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3077 Pārtikas produktu iesaiņošana Bp Prakt.darbi
28.10.2019-22.12.2019
1.2.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
12.30-13.15 PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0614(PLK)

Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3010 Mikrobioloģija I Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
02.09.2019-15.09.2019
1.1.
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
16.09.2019-13.10.2019
1.1.
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
14.10.2019-03.11.2019
11.11.2019-22.12.2019
1.1.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
04.11.2019-10.11.2019
1.1.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3077 Pārtikas produktu iesaiņošana Bp Prakt.darbi
2.ned.-28.10.2019-22.12.2019
1.1.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3077 Pārtikas produktu iesaiņošana Bp Prakt.darbi
1.ned.-28.10.2019-22.12.2019
1.2.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Arhi3068 Celtniecības pamati Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Žodziņa Maija
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 PārZ3077 Pārtikas produktu iesaiņošana Bp Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
02.09.2019-15.09.2019
1.1.
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
16.09.2019-13.10.2019
1.1.
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
14.10.2019-03.11.2019
11.11.2019-22.12.2019
1.1.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
04.11.2019-10.11.2019
1.1.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3077 Pārtikas produktu iesaiņošana Bp Prakt.darbi
28.10.2019-22.12.2019
1.1.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Arhi3068 Celtniecības pamati Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Žodziņa Maija
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
PārZ3077 Pārtikas produktu iesaiņošana Bp Prakt.darbi
28.10.2019-22.12.2019
1.1.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Arhi3068 Celtniecības pamati Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Žodziņa Maija
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Lekc./lab.d. Izvēles kurss
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Lekc./lab.d. Izvēles kurss
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22