Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Pirmā cikla profesionālā
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Šeļegovskis Raimunds
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0614(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0330(PLK)
G0608(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Kaufmane Dace
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoP206 Vācu valodas pamati Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0412(PLK)
G0413(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0907(PLK)

Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3003 Personāla vadība Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0330(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0816(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Kaufmane Dace
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP206 Vācu valodas pamati Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0412(PLK)
G0413(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0907(PLK)

Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3003 Personāla vadība Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0419(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Dimiņš Fredijs
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Zagorska Jeļena, Ķince Tatjana
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
14.30-15.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK notiek attālināti
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0419(PLK)
G0508(PLK)

Perez Alvarez Sergio
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Dimiņš Fredijs
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Zagorska Jeļena, Ķince Tatjana
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
15.30-16.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK notiek attālināti
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0419(PLK)
G0508(PLK)

Perez Alvarez Sergio
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Ekon3104 E-komercija Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon3104 E-komercija Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18