Atpakaļ

G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT2047 Drošības testēšana Bp Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
G0903(PLK)

Paura Andrejs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT4037 Programmēšanas tehnoloģijas Bp Lab.darbi
27.02.2023-23.04.2023
Šmits Ingus
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 InfT3033 Skaitļošanas ilgtspēja Bp Lekcija
Arhipova Irina, Paura Līga, Vītols Gatis, Gailums Aleksandrs, Komašilovs Vitālijs
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ4007 Datortīklu administrēšana II Bp Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0903(PLK)

Paura Andrejs
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT4037 Programmēšanas tehnoloģijas Bp Lab.darbi
27.02.2023-23.04.2023
Šmits Ingus
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2033 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
Rudusa Ilva
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 InfT3033 Skaitļošanas ilgtspēja Bp Prakt.darbi
Komašilovs Vitālijs, Gailums Aleksandrs, Vītols Gatis, Paura Līga, Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ4007 Datortīklu administrēšana II Bp Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0903(PLK)

Paura Andrejs
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT4037 Programmēšanas tehnoloģijas Bp Lekcija
27.02.2023-23.04.2023
Šmits Ingus
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2033 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
1.1.
Rudusa Ilva
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP205 Krievu valodas pamati I Bb Prakt.darbi
BISK
G0903(PLK)

Mališeva Oksana
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 InfT4026 Datu aizsardzība Bp Lekcija
Rivža Pēteris
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0903(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
27.02.2023-23.04.2023
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
DatZ4007 Datortīklu administrēšana II Bp Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0903(PLK)

Paura Andrejs
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2033 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
1.2.
Rudusa Ilva
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP205 Krievu valodas pamati I Bb Prakt.darbi
BISK
G0903(PLK)

Mališeva Oksana
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 InfT4026 Datu aizsardzība Bp Lab.darbi
1.2.
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0903(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
27.02.2023-23.04.2023
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
DatZ4007 Datortīklu administrēšana II Bp Lab.darbi
1.1.
Paura Andrejs
301. telpa (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT4029 Projektu vadīšana Bv Lekcija
1.ned.
Koroļova Jeļena
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 InfT4026 Datu aizsardzība Bp Lab.darbi
1.1.
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT4037 Programmēšanas tehnoloģijas Bp Lekcija
27.02.2023-23.04.2023
Šmits Ingus
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ4007 Datortīklu administrēšana II Bp Lab.darbi
1.2.
Paura Andrejs
301. telpa (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT4029 Projektu vadīšana Bv Prakt.darbi
1.2.
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT2047 Drošības testēšana Bp Lab.darbi
1.1.
Paura Andrejs
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
BISK
G0412(PLK)
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0215(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0903(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

DatZ3022 Programmēšanas rīki Bp Lekcija
27.02.2023-23.04.2023
Pauliņš Nauris
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT3034 Virtuālās vides dizains un programmēšana Bp Lekcija
Viļumsone Inga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT4029 Projektu vadīšana Bv Prakt.darbi
1.ned.
1.2.
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT4029 Projektu vadīšana Bv Prakt.darbi
2.ned.
1.1.
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT2047 Drošības testēšana Bp Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Paura Andrejs
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT2047 Drošības testēšana Bp Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Paura Andrejs
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
BISK
G0412(PLK)
G0419(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0903(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

DatZ3022 Programmēšanas rīki Bp Prakt.darbi
27.02.2023-21.05.2023
Pauliņš Nauris
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT3034 Virtuālās vides dizains un programmēšana Bp Lab.darbi
1.2.
Viļumsone Inga
301. telpa (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT4029 Projektu vadīšana Bv Prakt.darbi
1.1.
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT2047 Drošības testēšana Bp Lab.darbi
1.2.
Paura Andrejs
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 DatZ4007 Datortīklu administrēšana II Bp Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0903(PLK)

Paura Andrejs
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ3022 Programmēšanas rīki Bp Prakt.darbi
27.02.2023-21.05.2023
Pauliņš Nauris
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT3034 Virtuālās vides dizains un programmēšana Bp Lab.darbi
1.1.
Viļumsone Inga
301. telpa (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2