Atpakaļ

G0508 Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Fizi2013 Fizika Bv Lekcija
2.ned.
Gajevskis Antons
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Lekcija
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP010 Zāģmateriālu ražošana Bp Prakt.darbi
Priedkalns Gints
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
ValoP205 Krievu valodas pamati I Bb Prakt.darbi
BISK
G0402(PLK)
G0506(PLK)
G0105(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)

Mališeva Oksana
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Fizi2013 Fizika Bv Lekcija
Gajevskis Antons
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Lekcija
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP010 Zāģmateriālu ražošana Bp Prakt.darbi
Priedkalns Gints
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
ValoP205 Krievu valodas pamati I Bb Prakt.darbi
BISK
G0402(PLK)
G0506(PLK)
G0105(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)

Mališeva Oksana
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Mate1035 Matemātika II Bv Lekcija
Vintere Anna
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2013 Fizika Bv Prakt.darbi
Gajevskis Antons
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Lekcija
1.ned.
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Lab.darbi
2.ned.
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP010 Zāģmateriālu ražošana Bp Prakt.darbi
Priedkalns Gints
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
11.30-12.15 Mate1035 Matemātika II Bv Prakt.darbi
Vintere Anna
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2013 Fizika Bv Lab.darbi
Gajevskis Antons
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Lab.darbi
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP010 Zāģmateriālu ražošana Bp Prakt.darbi
Priedkalns Gints
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
12.30-13.15 Mate1035 Matemātika II Bv Lab.darbi
1.ned.
Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZP010 Zāģmateriālu ražošana Bp Prakt.darbi
Priedkalns Gints
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
13.30-14.15 MatZ3026 Kokapstrādes procesu modelēšana Bp Prakt.darbi
Dzelzītis Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ3088 Pieauguma mācība Bb Prakt.darbi
30.01.2023-09.04.2023
BISK
Indriksons Aigars
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
BISK
G0402(PLK)
G0413(PLK)
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3026 Kokapstrādes procesu modelēšana Bp Prakt.darbi
Dzelzītis Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ3088 Pieauguma mācība Bb Lekcija
13.03.2023-09.04.2023
BISK
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Indriksons Aigars
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3088 Pieauguma mācība Bb Prakt.darbi
30.01.2023-12.03.2023
BISK
Indriksons Aigars
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-30.04.2023
BISK lekc./pr.d.
G0506(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
BISK
G0402(PLK)
G0413(PLK)
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
27.02.2023-23.04.2023
BISK
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1004 Ķīmija Bv Lekcija
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ3088 Pieauguma mācība Bb Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
BISK
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Indriksons Aigars
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-30.04.2023
BISK lekc./pr.d.
G0506(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
30.01.2023-26.03.2023
BISK
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1004 Ķīmija Bv Lab.darbi
Dimiņš Fredijs, Vucāne Sanita
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ3088 Pieauguma mācība Bb Lekcija
30.01.2023-12.02.2023
BISK
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Indriksons Aigars
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-12.03.2023
BISK lekc./pr.d.
G0506(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 Ķīmi1004 Ķīmija Bv Lab.darbi
Dimiņš Fredijs, Vucāne Sanita
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2