Atpakaļ

G0508 Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MatZP007 Līmēto materiālu ražošana Bp Prakt.darbi
Spulle Uldis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP009 Koka izstrādājumu ražošana Bp Prakt.darbi
Pugovičs Kārlis, Dzelzītis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3059 Koka izstrādājumu ražošana Bp Prakt.darbi
2.ned.
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3058 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas Bp Lekcija
2.ned.
lekc./pr.d.
Fiļipova Inese
09.30-10.15 MatZ3059 Koka izstrādājumu ražošana Bp Prakt.darbi
Jakovļevs Vilnis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP007 Līmēto materiālu ražošana Bp Prakt.darbi
Spulle Uldis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP009 Koka izstrādājumu ražošana Bp Prakt.darbi
Pugovičs Kārlis, Dzelzītis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3059 Koka izstrādājumu ražošana Bp Lekcija
2.ned.
Domkins Andrejs
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3058 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas Bp Lekcija
2.ned.
lekc./pr.d.
Fiļipova Inese
10.30-11.15 MatZ3031 Koksnes materiālu apdare Bp Lekcija
Jakovļevs Vilnis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP007 Līmēto materiālu ražošana Bp Prakt.darbi
Spulle Uldis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP009 Koka izstrādājumu ražošana Bp Prakt.darbi
Pugovičs Kārlis, Dzelzītis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3059 Koka izstrādājumu ražošana Bp Lekcija
Domkins Andrejs
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3058 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas Bp Lab.darbi
2.ned.
Fiļipova Inese
11.30-12.15 MatZ3031 Koksnes materiālu apdare Bp Lekcija
1.ned.
Jakovļevs Vilnis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ3031 Koksnes materiālu apdare Bp Lab.darbi
2.ned.
Jakovļevs Vilnis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP007 Līmēto materiālu ražošana Bp Prakt.darbi
Spulle Uldis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP009 Koka izstrādājumu ražošana Bp Prakt.darbi
Pugovičs Kārlis, Dzelzītis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3059 Koka izstrādājumu ražošana Bp Lekcija
Domkins Andrejs
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3058 Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas Bp Lab.darbi
2.ned.
Fiļipova Inese
12.30-13.15 VidZ1002 Vides pārvaldības sistēmas Bt Lekcija
Dambeniece-Migliniece Linda
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MatZP007 Līmēto materiālu ražošana Bp Prakt.darbi
Spulle Uldis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP009 Koka izstrādājumu ražošana Bp Prakt.darbi
Pugovičs Kārlis, Dzelzītis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
13.30-14.15 VidZ1002 Vides pārvaldības sistēmas Bt Prakt.darbi
Dambeniece-Migliniece Linda
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MatZ3024 Koka būvkonstrukcijas Bp Lekcija
lekc./pr.d.
Grants Edvīns
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
14.30-15.15 MatZ3012 Koksnes hidrotermiskā apstrāde Bp Prakt.darbi
Bukšāns Edgars
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3061 Līmēto materiālu ražošana Bp Prakt.darbi
Spulle Uldis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3024 Koka būvkonstrukcijas Bp Lekcija
lekc./pr.d.
Grants Edvīns
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Lekcija
30.01.2023-30.04.2023
BISK lekc./pr.d.
G0506(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 MatZ3012 Koksnes hidrotermiskā apstrāde Bp Prakt.darbi
Bukšāns Edgars
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3061 Līmēto materiālu ražošana Bp Prakt.darbi
Spulle Uldis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Lekcija
30.01.2023-30.04.2023
BISK lekc./pr.d.
G0506(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Lekcija
30.01.2023-12.03.2023
BISK lekc./pr.d.
G0506(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19